Thajska abeceda

Thajština aneb několik Thajských základních slovíček s Českou transkripcí

Bohužel v Čechách (i na Slovensku) téměř neexistují učební pomůcky či slovníky pro Thajský jazyk a tak si musíme často vystačit s těmi co jsou k dispozici v Anglickém jazyce. Je to velká škoda, protože anglická transkripce je pro Čechy i Slováky často zavádějící a nepřesná, a Čeština se pro přepis do latinky hodí mnohem více než Angličtina. V tomto článku se tedy pokusím vytvořit seznam základních slov a frází, které by Čechům a Slovákům mohli pomoci se základním dorozumněním v Thajsku. Přece jenom je přinejmenším slušnost a vyjádření respektu, když v cizí zemi umíte v místním jazyce alespoň pozdravit a poděkovat. Nejdříve je však třeba se zmínit o tom, že Thajština je tónový jazyk – má celkem 5 tónů – což znamená, že stejné slovo vyslovené jiným tónem zcela mění význam. A tón bohužel do latinky nelze přepsat. Proto se doporučuje, aby se začátečníci snažili mluvit monotónně. Může to být pro nás někdy těžké. Protože Čeština, Slovenština i Angličtina také používá tónů, nicméně jinak než Thajština. My používáme v našem jazyce tón k vyjádření otázky, či zdůraznění něčeho i k vyjádření emocí. V našem jazyce lze z tónu vyčíst i jak to ten druhý myslí. Toto však v Thajštině neexistuje. Vyjádření emocí, či dotazu v Thajštině nelze. A tóny se používají ke správné výslovnosti jednotlivých slov. Jeden známý příklad za všechny – věta: „Máj maj maj maj“ znamená  „Hoří nové dřevo?“ – v této věte znamená první slovo máj – dřevo, druhé slovo maj – nový, třetí maj – hořet a poslední maj je vyjádření otázky. Bohužel takto v psaném projevu nedokáži vyjádřit latinkou tóny, takže vám nemohu přiblížit přesný rozdíl mezi jednotlivými slovy. Jak vidíte, v Thajštině se k vyjádření otázky použije slovo – maj, a v našem jazyce to vyjádříme tónem. Možná si ti, kteří v Thajsku již byli mohli všimnout, že na některé anglické tázací věty Thajci nereagují a neodpoví. A je to právě proto, že v angličtině dotaz vyjádříme tónem, který však Thajcům nic neříká, neboť mají uši naladěné jinak a to na jednotlivá slova a ne celou větu. Proto není špatné při anglické konverzaci v tázací větě nakonec přidat Thajské slovo „Maj“ a Thajec okamžitě pochopí, že se ho ptáte a že očekáváte odpověď. Někdy si cizinci myslí, že Thajci nechtějí odpovědět nebo že jsou arogantní a ignorují otázku, jenže skutečný důvod je právě ten, že Thajci tu otázku bez přidaného tázacího slova „maj“ nepochopí. A nedorozumnění je hned na světě.

Čtěte také:  Thajská jména a přezdívky

Learn Thai with ThaiPod101.com
Než se dostanu k jednotlivým slovíčkům, musím se ještě zmínit o další důležité součásti Thajštiny a to jsou slovní částice, přidávaná na konec věty nebo za skupinu několika slov, které nic konkrétního neznamenají, nelze je přeložit, ale jsou velmi dúležité. Takovou částicí je například slovo „ครับ“ = Khrab (v případě muže), nebo také Khab (Thajci jsou líní R vyslovovat a tak ho v hovorové Thajštině vynechávají)  a slovo „ค่ะ“ = Kha (v případě že mluví žena). Tato částice je vyjádření slušnosti, respektu, zdvořilosti. Pokud tato slova do vašeho projevu nepřidáte, pak budete pro Thajce znít nehezky, arogantně až skoro vulgárně. Pokud však budete tyto částice používat často, pomalu za každým slovním spojením, pak budete Thajcům znít velmi libozvučně, zdvořile a řeknou, že moc hezky mluvíte. Zároveň tato částice Krab/Kha může znamenat slovo „Ano“ – souhlas a nebo vyjádření pochopení/porozumnění. Dále se používá v případě, když chcete odpovědět někomu kdo vás volá. Například na vás volá přítelkyně z koupelny, že něco potřebuje, vy odpovíte „Khrab“ na důkaz toho, že jí slyšíte a posloucháte co potřebuje. Dalšími podobnými částicemi jsou slova „นะ“ – Na nebo  „จ่ะ“ – Dža. Níže tedy již některá ze základních slov a frází:

Pozdrav   / Dobrý den / Ahoj Sawat Dý   Khrab/Kha
Naschledanou Báj Báj
Dobré ráno Arun Sawat Khrab/Kha
Dobrou noc.   Hezké sny. Fan Dý Khrab/Kha
Děkuji Khob Khun Khrab/Kha
Promiňte /   Pardon Kho Thód Krab/Kha
Jak se máš? Sabáj Dý Maj   Khrab/Kha
Mám se dobře Sabáj Dý Khrab/Kha
Ano Čaj
Ne Maj nebo Maj Čaj
Já chci…. Phom Ják Dáj ……. Khrab (muž)
Čan Ják Dáj …… Kha   (žena)
Nechci Maj Au Khrab/Kha
Neřeknu ti to Phom Maj Bók Khrab   (muž)
Čan Maj Bók Kha   (žena)
Dívat se
Vidět Hen
Prosím platit   / Zaplatím Geb Tang Khrab/Kha
Ček Bin Khrab/Kha
Záchod /   Koupelna Hong Nám
Kde je   toaleta? Hong Nám Jů Naj   Khrab/Kha
Pokoj Hong
Máte volný   pokoj? Mí Hong Maj Khrab/Kha
Resort Rýsót
Hotel Rong Rém
Pivo Bíja
Pomerančový   džus Nám Som
Jablečný džus Nám Epnn
Melounový šejk Teng Mó Pan
Banánový šejk Gůaj Pan
Ananasový šejk Saparót Pan
Horká káva Kafé Rón
Coca Cola Khók
Whiskey Lau
Led Nám Keng
Sladkosti /   cukrovinky Kanom
Chléb Kanom Pang
Jídlo Ahán
Voda Nám
Mléko Nom
Vepřové
Hovězí NnnA
Kuře / Kuřecí Gaj
Rýže Kháu
Párek /   klobása Seko
Ananas Saparót
Mango Mamuang
Papája Malakó
Pomeranč Som
Pomelo Som Ó
Banán Gůaj
Meloun Teng Mó
Cigarety Burí
Kouřit Sub Burí
Důd Burí
Mohu zde   kouřit? Sub Burí Dáj Maj
Důd Burí Dáj Maj
Popelník Tý Khýja Burí
Máte popelník? Mí Tý Khýja Burí Maj   Khrab/Kha
Kde? Týnaj
Jít Paj
Kam jdeš? Paj Naj
Půjdete s   námi? Paj Důaj Gan Maj   Khrab/Kha
Kolik to   stojí? Thao Raj Krab/Kha
Gý Báht Krab/Kha
Jak se   jmenuješ? Khun Čhh Araj
Co? Cože? Araj Na Krab/Kha
Co to je? Ný Araj Krab/Kha
Nevím Maj Rů Krab/Kha
Velký Jáj
Malý Lek
Víš? Víte? Rů Maj
Kde je pláž? Čáj Hád Jů Tý Naj   Krab/Kha
Kudy se jede   na pláž? Čáj Hád Paj Tháng Naj   Krab/Kha
Jíst Kin Kháu
Pít Dhhm Nám
Mám hlad Phom Hiju Khrab (muž)
Čan Hiju Kha (žena)
Máš hlad? Khun Hiju Maj   Khrab/Kha
Mám žízeň Phom Hiju Nám Khrab   (muž)
Čan Hiju Nám Kha   (žena)
Máš žízeň? Khun Hiju Nám Maj   Khrab/Kha
Co budete pít?   / Co si dáte k pití? Khun Dhhm Araj   Khrab/Kha
Je to dobré?   Chutná ti to? Arój Maj Khrab/Kha
Je to moc   dobré. Moc mi to chutná. Arój Mák Khrab/Kha
Odkud jsi? Khun Má Džák Naj   Khrab/Kha
Jsem z České   republiky Phom Má Džák   Sátharana Rad Ček Khrab (muž)
Čan Má Džák Sátharana   Rad Ček Kha (žena)
Pojď sem Má Ný Noj Khrab/Kha
Můžeš sem   prosím jít? Má Ný Noj Daj Maj   Khrab/Kha
Miluji tě Phom Rak Khun Khrab   (muž)
Čan Rak Khun Kha   (žena)
Miluješ mně? Khun Rak Phom/Čan Maj   Khrab/Kha
Miláček Tyrak
Láska Rak
Nerozumím Phom Maj Kao Džaj   Khrab (muž)
Čan Maj Kao Džaj Kha   (žena)
Nemluvím   Thajsky Phůt Pasá Thaj Maj   Daj Khrab/Kha
Mluvíte   Anglicky? Khun Phůt Pasá Angkit   Daj Maj Khrab/Kha
Mluvím trochu   Thajsky Phom Phůt Thaj Dáj   Nit Nój Khrab (muž)
Čan Phůt Thaj Dáj Nit   Nój Kha (žena)
Bolí mně to Man džeb (Ťeb)
Bolí mně noha Phom Půat Khá Khrab   (muž)
Čan Půat Khá Kha   (žena)
Bolí mně hlava Phom Půat Hua Khrab   (muž)
Čan Půat Hua Kha   (žena)
Bolí mně zub Phom Půat Fan Khrab   (muž)
Čan Půat Fan Kha   (žena)
Horký / Horko Rón
Studený Jen
Chladno Náu
Zmrzlina Katym nebo Ajkym
Ty mi lžeš, že   ano? Khun Gó Hok Čaj Maj   Khrab/Kha
Nelži mi   prosím Já Gó Hok Khrab/Kha
Mluvím pravdu Phom Phůt Džing Džing   Khrab (muž)
Čan Phůt Džing Džing   Kha (žena)
Sto Rój
Tisíc Phan
Milión Lán
Peníze Ngn
Telefon Thórasap
Prosím kredit   12call za 100 Báhtů Tttm Ngn Thórasap Wan   Tů Kól Nhng Rój Bát Krab/Kha
Telefonovat Thó
Doma / Domov Bán
Vracím se domů Phom Gamlang Dža Glab   Bán Khrab (muž)
Čan Gamlang Dža Glab   Bán Khrab (žena)
Jet/jít domů Paj Bán
Čtěte také:  Pokud chcete žít v Thajsku, začněte se učit Thajsky

Samozřejmě u všech slov je třeba použít správné tóny, které však neumím písemnou formou v latince vyjádřit. Proto doporučuji, aby jste slova používali ve středním tónu a monotóně a je velká šance, že vám Thajci budou rozumět, co chcete říct. Pokud by někdo nějaké slovo postrádal a chtěl by ho doplnit, budu rád, když mi napíšete a já slovo či frázi doplním. Pokud pobýváte v Thajsku delší dobu, rozhodně doporučuji se naučit číst a psát Thajské písmo, což není o nic těžší než se naučit například ruskou azbuku a následně se naučit alespoň částečně Thajsky. Uvídíte, že bude život v Thajsku pak jednodušší, zajímavější a hlavně i levnější. Pokud by jste se chtěli začít učit Thajskou abecedu a Thajsky, pak mohu doporučit tyto tři učební pomůcky, které jsem sám k učení Thajského jazyka používal.

Learn Thai with ThaiPod101.com

Autor Pavel Bergman

Webu Thajský Ráj věnuji téměř všechen svůj volný čas a pevně věřím, že pro vás bude užitečný. Pokud se vám Thajský Ráj líbí a přinesl vám užitek, můžete jeho provoz a mojí práci podpořit buď nákupem letenek, rezervací ubytování, rezervací vozu přes odkazy a vyhledávače na tomto webu, nebo se staňte mým patronem na patreon.com/thajskyraj. Vaše podpora je pro zachování provozu tohoto webu velmi důležitá! Děkuji! Pavel

5 komentáře

  1. Dobrý den…mohu požádat o radu jak se řekne thajska Prosím? Moc dekuji

    • Bohužel thajština nemá úplně adekvátní slovo k českému slovu „prosím“, aby se dalo použít stejně. Ke správnému překladu je třeba znát kontext a velmi často se slovo prosím vyjadřuje zcela jiným slovním spojením. Přímý překlad slova „prosím“ je buď กรุณา – čtěte garuná nebo โปรด – čtěte pród. Tato slova však lze použít pouze pro význam prosby (např. prosím udělejte to a to) a ještě ne vždy.

  2. Mohl bych požádat o vysvětlení, proč Thajci nepoužívají mezery mezi slovy?

    Děkuji

    • Thajstina nepouziva mezery mezi slovy v psanem textu, protoze tak byla vytvorena a je jednodussi precist thajstinu bez mezer mezi slovy nez treba cestinu. Thajstina nepouziva velka a mala pismena a znamenka jako jsou vykricniky, otazniky ci tecky za vetou. Jednotlive vety od sebe v thajstine oddeluje prave mezera (i kdyz jsou vyjimky a mezera vzdy nutne nemusi znamenat konec vety), zatimco v cestine je to tecka na konci vety a velke pismeno na zacatku vety nove. Vyjadreni otazniku resp. tazaci vety ci vykricniku resp. rozkazovaci vety nebo zvolani vyjadruji k tomu urcena presna slova. Jinymi slovy, aby jste z vety vytvoril napr. vetu tazaci musite na konec vety umistit v thajstine jedno z nekolika tazacich slov. Je to tak i proto, ze thajstina je tonovy jazyk a otazku nedokaze vyjadrit tonem. Naproti tomu v cestine otazku vyjadrujeme prave tonem popripade v psanem textu otaznikem. A to plati o ruznych typech vet jak v psanem tak i mluvenem projevu. Zkratka thajstina tony pouziva k jinemu ucelu nez cestina nebo anglictina. V thajstine tony meni vyznam slov a v cestine ci anglictine tony meni typ vety (oznamovaci, tazaci, rozkazovaci atd.). Dale thajstina vetsinou pouziva kratka slova s malym poctem slabik (krome jmen) a v psanem projevu ma pevna pravidla a jednotliva slova od sebe oddeluji podle techto pravidel souhlasky a samohlasky. Kdyz se clovek tato pravidla nauci a ve cteni dosahne vyssi urovne a pravidla si osvoji, pak zjisti, ze je psani slov v thajstine dohromady celkem prirozene a ze neni potreba slova od sebe oddelovat mezerou. Je to uplne stejne v cestine, kdy prvnacci take ctou pomalu a po jednotlivych pismenech ci slabikach, ale pokrocili ctenari jiz nectou jednotliva slova po pismenech nebo po slabikach ale po celych slovech a pokud je v nejakem slove zamerne chyba ci prehozena pismenka tak ctenar text bez problemu precte spravne a mnohdy si chyby ani nevsimne. Snad jsem odpovedel srozumitelne.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *