Dane a socialni pojisteni v thajsku

Daně a sociální pojištění v Thajsku

Struktura příjmů thajské státní pokladny je v porovnání s Českou republikou jiná. V Thajsku stále velký podíl příjmů státu tvoří příjmy ze státních podniků. Život v Thajsku je z hlediska daní levnější než v České republice či na Slovensku. Pojďme se tedy podívat na ty nejpodstatnější daně, které thajský stát vybírá.

1) Sociální a zdravotní pojištění

Thajský stát na sociálním pojištění vybírá 10% z příjmu (v ČR je to 56,5%). Zaměstnanec platí 5% a zaměstnavatel platí také 5%. Zdravotní pojištění se zvlášť nevybírá a zdravotní péče je hrazena ze sociálního pojištění, i když tu nefunguje bezplatná péče úplně tak, jak ji známe z Čech. Pro porovnání v ČR zaměstnanec hradí 12,5% a zaměstnavatel hradí 34%.

Většina lidí v Thajsku (kromě státních zaměstnanců) nikdy nedostávala žádné finanční částky formou starobních či invalidních důchodů, podpor v nezaměstnanosti, sociálních dávek či příspěvků na mateřskou dovolenou atd.  Tento systém tak přenáší zodpovědnost na obyvatele a ti se musí o sebe sami postarat. To má za následek velmi silnou pospolitost thajských rodin, které tu drží a většinou i žijí pohromadě. Pokud jeden člen rodiny přijde o práci a je nezaměstnaný, pak je samozřejmostí, že ho ostatní členové rodiny podpoří. O rodiče v důchodovém věku, kteří již nemohou pracovat, se musí postarat jejich děti a ty jsou v tomto faktu od malička vychovávány.

V devadesátých letech byly zavedeny reformy v důchodovém a sociálním systému. V roce 1997 byl zřízen Státní důchodový fond – Government Pension Fund a změněn celý thajský důchodový systém, který je však k dispozici pouze pro zaměstnance pracující ve státní správě. V roce 1998 vstoupil v platnost nový královský výnos o sociálním pojištění, který upravuje podporu v nezaměstnanosti, invalidní důchod, starobní důchod, příspěvek na mateřskou, zdravotní péči atd. Nicméně se zdá, že povědomí o těchto změnách v sociálním systému v Thajsku má minimum obyvatel. A pravdou je, že ne všichni splňují podmínky, aby mohli být do tohoto systému zahrnuti a mohli pak sociální kompenzace, v případě potřeby, čerpat.

Čtěte také:  Řízení a půjčení vozu v Thajsku aneb thajská doprava

V Thajsku funguje tzv. 30-ti Báhtové zdravotnictví, které je hrazeno také ze sociálního pojištění. Obyvatelé mají však v tomto systému nárok na bezplatnou zdravotní péči pouze ve státním zdravotnickém zařízení v místě jejich trvalého bydliště za regulační poplatek 30 THB. Bohatší Thajci si hradí i soukromé zdravotní pojištění u komerčních pojišťoven, které jim pak hradí zdravotní péči i v soukromých nemocnicích, které jsou na vysoké úrovni.

2) Daň z příjmu – fyzické osoby

Daň z příjmů fyzických osob je v Thajsku progresivní a začíná na 5%. Platy do 150.000 THB ročně jsou od daně z příjmů osvobozeny. Což znamená, že Thajci, kteří si vydělají 12.500 THB měsíčně, žádnou daň z příjmu neplatí. Od 1.1.2013 jsou schváleny nové sazby daně z příjmu následovně.

Sazba daně Platí pro pásmo výdělku
5% 150.001 – 300.000 THB
10% 300.001 – 500.000 THB
15% 500.001 – 750.000 THB
20% 750.001 – 1.000.000 THB
25% 1.000.001 – 2.000.000 THB
30% 2.000.001 – 4.000.000 THB
35% nad 4.000.000 THB

3) Daň z příjmu – firmy

Daň z příjmů pro firmy je stanovená rovnou daní a činní 20% s platností od 1.1.2013. Pro malé firmy s registrovaným základním kapitálem do 5 milionů THB, které vykáží čistý zisk před zdaněním do výše 1 milionu THB, je v platnosti snížená sazba daně z příjmů ve výši 15%.

4) Daň z přidané hodnoty – DPH

thajsky danovy uradPovinnost stát se plátcem DPH má každá fyzická či právnická osoba, poskytující zboží nebo služby, jejíž roční obrat přesáhne částku 1,8 milionu THB. Plátcem DPH nemusí být fyzická či právnická osoba, která nabízí zboží nebo služby v odvětví, které podléhá Zvláštní obchodní dani (SBT). V takovém případě se místo DPH vybírá SBT. Sazba daně z přidané hodnoty je v Thajsku jednotná a činní 7%. Od DPH jsou osvobozeny některé činnosti jako např. dovoz a prodej novin, časopisů a knih, dovoz a prodej nezpracovaných zemědělských produktů včetně hnojiv, pesticidů a krmiv pro zvířata, národní a mezinárodní silniční doprava, zdravotní péče a služby, školství a vzdělávací služby. Dále se v Thajsku uplatňuje tzv. nulová sazba DPH na všechny vývozy, služby či obchodní transakce placené v Thajsku a uskutečněné mimo Thajsko a dalších několik zvlášť specifikovaných činností.

Čtěte také:  Cestovní pojištění do Schengenu pro Thajce akceptované státy Schengenu

5) Zvláštní obchodní daň – SBT

Zvláštní obchodní dani SBT (Special Bussines Tax) podléhají fyzické a právnické osoby podnikající v těchto oblastech:

– bankovnictví – SBT 3%
– finanční služby a cenné papíry – SBT 3%
– životní pojištění – SBT 2,5%
– služby zastavárny – SBT 3%
– služby podobné komerčním bankám, které se týkají poskytování úvěrů, záruk, směnárenské činnosti a zasílání a převody peněz – SBT 3%
– obchodní prodej nemovitostí (realitní kancelář) – SBT 0,1%
– obchod s cennými papíry – SBT 0,1%
– jakýkoliv jiný obchod či služby uvedený v královském výnosu

Nad rámec SBT je dále uplatněna místní daň ve výši 10%.

Sociální pojištění v Thajsku vybírá Úřad sociálního zabezpečení – สำนักงานประกันสังคม (čti sámnak ngán prakán sang khom) – Social Security Office, webové stránky v angličtině najdete zde. A ostatní daně pak vybírá Daňový úřad – กรมสรรพากร (čti gorom sapákon) – The Revenue Department, jehož oficiální webové stránky v angličtině najdete zde.

Mezi Českou republikou a Thajskem je podepsána Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovým únikům s ohledem na daně z příjmu.

Autor Pavel Bergman

Webu Thajský Ráj věnuji téměř všechen svůj volný čas a pevně věřím, že pro vás bude užitečný. Pokud se vám Thajský Ráj líbí a přinesl vám užitek, můžete jeho provoz a mojí práci podpořit buď nákupem letenek, rezervací ubytování, rezervací vozu přes odkazy a vyhledávače na tomto webu, nebo se staňte mým patronem na patreon.com/thajskyraj. Vaše podpora je pro zachování provozu tohoto webu velmi důležitá! Děkuji! Pavel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *