Pridiyathorn Devakula

Otevřený dopis premiérce Jinglak Šinawat

Ex vícepremiér, ex ministr financí a bývalý guvernér národní banky Thajska – Bank Of Thailand, pan Pridiyathorn Devakula napsal 6.2.2014 otevřený dopis úřednické premiérce Thajska Jinglak Šinawat. Dopis mne velmi zaujal a tak jeho znění naleznete níže:

 

Vážená předsedkyně vlády,

od doby co jste převzala roli úřednické předsedkyně vlády po rozpuštění parlamentu dne  09.12.2013, se vaší vládě nepodařilo splnit mnoho důležitých úkolů.

Za prvé, vaše vláda nebyla schopna zaplatit zemědělcům za rýži, kterou státu prodali na základě vašeho politického schématu „zajištění rýží“. Vaše vláda stále nechává čekat miliony zemědělců již několik měsíců na zaplacení svých peněz. Jejich utrpení se dále prohlubuje. Jejich frustrace a protesty rostou. Vláda nemůže zaplatit zemědělcům, protože nemůže poskytnout dostatek finančních prostředků Bance pro zemědělství a zemědělská družstva – Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BACC), na provoz systému, jak bylo plánováno. Vaše vláda stanovila rozpočet pro hospodářský rok 2013/2014 ve výši 270 miliard bahtů. Plán byl takový, že BACC vydá dluhopisy zaručené Ministerstvem financí ve výši 140 miliard báhtů. Zbývajících 130 miliard báhtů mělo pocházet z prodeje rýže z loňských zásob. Pravdou však je, že od doby, kdy vláda oznámila svůj záměr v říjnu 2013 až do doby, kdy oznámila rozpuštění parlamentu v prosinci, záruky  Ministerstva financí na dluhopisy ve výši 140 miliard báhtů nebyly vydány. A od listopadu 2013 se Ministerstvu obchodu podařilo získat jen 40 miliard báhtů z prodeje rýže, což je výrazně méně než cílových 130 miliard báhtů. V podstatě, zpoždění Ministerstva financí vydat dluhopisy BACC a neschopnost Ministerstva obchodu prodat rýži způsobily, že BACC teď nemají dostatečné finanční prostředky na zaplacení zemědělcům. Neschopnost ovládat tuto „vlajkovou loď“ politiky je přímým důsledkem nedostatku schopností vaší vlády a nic jiného.

Druhý příklad, který bych chtěl zdůraznit, ukazuje vládní neschopnost řídit jednoduché projekty a opatření. Tento příklad je projekt Ministerstva energetiky, který zahájil projekt solárních střech pro soukromý sektor, kdy by tento vyráběl solární energii a prodával ji státní energetické společnosti. Program přilákal více než 1.000 soukromých uchazečů a více než 200 podniků. Většina z nich uzavřela své smlouvy na prodej solární energie státní energetické společnosti a většina z těchto soukromých výrobců elektřiny také dokončila instalaci solárních panelů na střechy. Nicméně, nyní jim není dovoleno se připojit k elektrické síti státní energetické společnosti,  protože Oddělení průmyslové  výroby Ministerstva průmyslu se rozhodlo, že výroba energie ze solárních střech je klasifikována jako továrna. Proto musí tito malí výrobci získat provozní licenci s názvem Ró Ngó 4 ještě předtím, než mohou začít vyrábět a prodávat elektřinu do státní energetické sítě. To jasně ukazuje, že Ministerstvo průmyslu nemá zájem o podporu Ministerstva energie, i když obě ministerstva patří ke stejné vládě. Tento příklad jasně ukazuje neschopnost vaší vlády napravit jednoduchý konflikt mezi vládními agenturami.

Za třetí, dne 25. prosince 2013 jste jako premiérka prohlásila v médiích, že jste připravena vydat nařízení předsedy vlády, které by umožnilo veřejnosti výběr zástupců z jejich profesních řad, které by sestavili reformní shromáždění. Což bylo vaším záměrem, jak řešit přání demonstrantů volajících po zřízení „Lidové rady“, která by zreformovala stát. Jak se ukázalo, žádná organizace soukromého sektoru na vaší výzvu nijak nereagovala. Nikdo totiž nedůvěřuje a nevěří, ževláda bude podporovat skutečnou reformu. Obávají se, že by vláda mohla mít skrytou agendu. Demonstranti tuto nabídku vlády zamítli také. Lidový výbor demokratické reformy (PDRC) nemá jistotu, že vláda bude pokračovat v programu reforem s upřímností. Tyto reakce dokazují, že velká skupina lidí a mnoho obchodních organizací nemá důvěru ani ve vás a ani nedůvěřuje vašemu vládnímu kabinetu.

Lidé chtějí, aby země, prošla seriozní, skutečnou a komplexní reformou. Ale zároveň chtějí celý proces sestavení reformní rady a výběr jejích členů, aby byl započat a kontrolován „neutrálními lidmi“, jímž důvěřují, což rozhodně není vaše vláda. Tato krize důvěry, které vy a vaše vláda čelí, pramení z neschopnosti zemi dobře spravovat. Je to proto, že jste ignorovali problémy země příliš dlouho. Zcela jste opomněli boj proti korupci. Nesnažíte se vůbec zabránit znovu a znovu se opakujícím případům.

Nejvíce do očí bijící případ je případ schématu „zajištění rýží“, které způsobilo obrovské škody na státním rozpočtu. Účetní komise schéma „zajištění rýží“, která byla jmenována vaším vladním kabinetem, vás upozornila, že celý projekt způsobí ztráty ve výši více než 100 miliónů báhtů. Mnoho odborníků ze soukromého sektoru poskytlo další informace a poukázalo na to, že ztráty by mohly vzrůst na několik set miliard bahtů do doby, kdy vláda prodá všechny své zásoby. A zároveň také poukázali na to, jak je celý projekt otevřený korupci. Místo toho, aby byly tyto informace brány vážně a byla hledána další fakta k účinnému řešení problémů, se vaše vláda rozhodla odvolat předsedu účetní komise, který upozornil na potenciální škody. To byl zřejmě záměr zametení vážných problémů tohoto programu pod koberec.

Vůbec nejhorší na tom je,  že vaše vláda o tomto programu a jeho provádění poskytuje veřejnosti zkreslené informace. Místo přezkoumání minulých škod a hledání alternativních metod na pomoc pěstitelům rýže, aniž by vznikly další masivní ztráty státního rozpočtu, vaše vláda nadále pokračuje ve stejném škodlivém systému. Vaše vláda nikdy nevzala v potaz katastrofální vliv tohoto programu na státní rozpočet a už vůbec se nestará o to, kolik korupce může způsobit.

Toto je zjevné zneužití administrativní moci. Je to důvod, proč velké množství lidí a mnoho dalších organizací soukromého sektoru ztratili víru a důvěru ve vás a vaši vládu. Tato výrazná ztráta víry a důvěry je důvod, proč nejste schopni spravovat zemi a posunout ji kupředu.

Nedostatek důvěry a jistoty, se vztahuje i na podezření, že korupce existuje v klíčové státní infrastruktuře a megaprojektech, ať je to 350-ti miliardový (THB) systém hospodaření s vodou a nebo 2 bilionový (THB) projekt infrastruktury. Je to smutný stav , kdy nezáleží na tom, co vláda říká. Již je to velkou částí populace vnímáno tak, že tyto megaprojekty jsou plné korupčních praktik. Bez důvěry veřejnosti, by bylo pro vaší vládu velmi obtížné tyto projekty, které by pomohly podpořit ekonomický růst země, zahájit.

Vláda, která není schopna plnit svou vlastní politiku, jako je rýže a program solárních střech, která ztratila respekt velkého počtu lidí a vůdců obchodu, která se nestará o masivní poškození financí země, která odmítá vyšetřovat korupci, ale která také umožňuje obscénní praktiky, může být nadále považována jen za vládu, která selhala.

Taková selhající vláda není schopna řídit zemi a nemá naději na rozvoj a pohyb vpřed. Poškození bude menší, pokud se vaše úřednická role omezí jen na krátkou dobu. Jenže škoda bude pokračovat, protože se únorové volby ukázaly být problematické. Demonstrantům se podařilo zabránit volbám různými způsoby, počínaje zabránění registrací kandidátů, blokování distribuce hlasovacích lístků a uzavření volebních místností.

S neúplnými volbami, nebude dost poslanců, aby byla splněna 95% podmínka ke svolání Parlamentu. V důsledku toho nemůže být vytvořena nová vláda. Mnoho dalších voleb se bude muset uskutečnit, než bude mít země parlament s plným počtem 500-ti členů.

Jelikož protivládní protest stále ještě probíhá, je pravděpodobné, že volby se potáhnou delší dobu. Existují pro to dva důvody. Za prvé, velký počet protestujících nechce, aby se vaše strana vrátila do vlády. Tito lidé budou proto i nadále blokovat volební proces. Za druhé, další volby ve volebních obvodech, které byli nuceni zavřít a v 28 volebních obvodech, kde nebyli žádní kandidáti, mohou celé volby ohrozit, že budou zrušeny ústavním nebo správním soudem, protože dle zákona se musí volby konat ve stejný den. Smyslem tohoto zákona je zajistit, aby volby zajistili spravedlivý výsledek. Pokud soud zruší celé volby, budeme muset celý proces začít znovu. Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat.

V této situaci zůstane správa země nejasná po neznámé období. A je pravděpodobné, že pokud by vaše vláda – již považována za vládu, která selhala – pokračovala ve své úřednické pozici, protesty zesílí. Důvod je jednoduchý – velké množství lidí, nechce vás a vaší vládu, aby jste spravovali zemi. Pokračování této situace jen způsobí další ekonomické škody. Thajský cestovní ruch bude trpět ještě víc. Investice do projektů, které by posílili hospodářský růst země se mohou zastavit kvůli obavám z korupce. Důvěra soukromého sektoru – mezinárodního a vnitrostátního – bude klesat do stadia, kdy se zcela zastaví. Ekonomika výrazně zpomalí, pravděpodobně skončí s růstem nula. Nezaměstnanost, která již začala stoupat, se bude dále zvyšovat. A co je nejdůležitější je to, že lidé budou ve stavu zoufalství, a tato situace by mohla vyvolat další násilí a na vyšší úrovni, než ty incidenty, které jsme již zažili.

Ale pokud má vaše vláda ve svém srdci skutečný zájem o svou zemi a rozhodne se odstoupit ze své úřednické role, pak demonstranti ukončí své protesty. Odstoupení je možné v rámci demokratického procesu, kdy vláda zjistí, že již nemůže vládnout zemi. Současná ústava otevírá cestu pro jmenování nezávislých k prozatímní správě země. Rezignace umožní obnovení občanských služeb a podnikání v zemi se vrátí do normálu. Nová vláda, bude moci s plnou autoritou spustit projekty, které přinesou okamžité výhody pro zemi a její obyvatele. Skládajíc se z “neutrálních lidí“ uznávaných veřejností, nebude mít nová vláda žádné problémy s oslovením zástupců z různých odvětví, aby se ruku v ruce spojili a spolupracovali na tom, jak účinně reformovat zemi. Jakmile se země vrátí k míru, budou i všechny ekonomické činnosti pokračovat jako obvykle. Thajsko se vrátí k růstu a vykročí hladce do budoucnosti.

Dobrý vůdce musí zvolit první zemi, když přijde ten čas. Doufám, že můj otevřený dopis vám pomůže učinit správné rozhodnutí zastavit pokračující škody pro dobro země a její obyvatele.

S úctou,

Pridiyathorn Devakula

 

Čtěte také:  Píšťalková Revoluce

Autor Pavel Bergman

Webu Thajský Ráj věnuji téměř všechen svůj volný čas a pevně věřím, že pro vás bude užitečný. Pokud se vám Thajský Ráj líbí a přinesl vám užitek, můžete jeho provoz a mojí práci podpořit buď nákupem letenek, rezervací ubytování, rezervací vozu přes odkazy a vyhledávače na tomto webu, nebo se staňte mým patronem na patreon.com/thajskyraj. Vaše podpora je pro zachování provozu tohoto webu velmi důležitá! Děkuji! Pavel

2 komentáře

  1. Dobrý den, prosím, kde je možno získat tento dopis v thajstine? Mate na něj nějaký link? Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *