Thajske lzi a diveni se proc

Stickman Bangkok: Thajské lži a divení se proč

Během psaní mého posledního článku mne zajímalo, jaký názor na thajce mají ostatní cizinci, kteří se věnují psaní o Thajsku. A na mém oblíbeném webu Stickman Bangkok, který je celkem populárním a respektovaným webem s thajskou tématikou, jsem našel jeden článek, který se mi velmi líbil a se kterým se ztotožňuji. Rozhodl jsem se tedy, že ho pro české čtenáře zveřejním v češtině. Tento článek totiž může velmi dobře posloužit jako podrobné vysvětlení a objasnění důvodů, proč thajci často nemluví pravdu a proč se pravdě NĚKDY bez větších problémů vyhýbají. A to si myslím, že je celkem důležité pochopit. Sice jsem už o tom samém jednou psal v mém článku o thajské tváři, ale proč si to nepřečíst znovu jinými slovy někoho dalšího.

Níže je tedy článek s názvem „Thajské lži a divení se proč“ (Thai lies and wondering why) jehož autorem je Bangkok Real v plném znění.

„Je to obvyklé téma mnoha příspěvků na Stickmanově webu. Lži, podvod, vyhýbání se pravdě, čirá neschopnost thajců být přímí a upřímní. Kolik vztahů mezi thajci a farangy díky tomu ztroskotalo? Bereme-li Stickmana jako vzor, pak se zdá, že obrovské množství vztahů, ne-li všechny, mezi Thajci a Farangy, v nějakém bodě trpěli thajskou flexibilitou s pravdou.

Přesto je to zkreslený pohled, neboť zohledňuje pouze pohled faranga (cizince). Co si v těchto příspěvcích nikdy nepřečteme, je pohled na stejnou věc očima thajce. Bez pochyby – pokud by thajská dívka přispívala na web Stickman, její výklad by byl zcela jiný. Kdykoliv a kdekoliv je spor, je to tak.

Tak proč je v očekáváních taková propast?

Někteří by řekli, že je to proto, s jakými lidmi se setkáváme. „Co můžete čekat od barové holky (prostitutky)?“ Na což jiní odvětí, „co můžete čekat od typu lidí, co se zaplétají s barovými holkami?“ Ale čteme-li jednotlivé příspěvky, je evidentní, že se tento problém týká lidí ze všech vrstev – expatů, turistů, důchodců, obchodníků, těch co mají spoustu peněz i těch, kteří si rozpočet hlídají.

Jelikož cizinci  v jejich životech dávají tak velký důraz na pravdivost a upřímnost, tak očekávají to samé od jejich thajské přítelkyně, obchodního partnera či spolupracovníka. Stickman však dokazuje, že oni (thajci) se chovají jinak.

Jako farang (cizinec) jste vychovaný věřit v upřímnost, spravedlnost a osobní čestnost. Můžete namítnout, že na západě je z těchto hodnot vidět jen málo, ale základy demokracie jsou založeny na těchto principech. Farangové jsou učeni, že všichni jsou si rovni před zákonem a že všichni budou souzeni dle jejich zásluh. Tribalismus, feudalismus se ze západu vytratili, a jedno z nejlepších ocenění, které může člověk získat, je to, že je čestný. Podívejte se na západní politiky. Jen zřídka je položena otázka – „je dobrým prezidentem či premiérem?“, ve smyslu, zda dělá svou práci dobře. Ale je politik čestný? Není nepoctivý?

Situace v Iráku je dobrým příkladem. Jestli Bush nebo Blair dělali dobře svou práci má druhořadý význam pro převážnou většinu novinářů. „Lhali nám?“ To je to, co zabere nejvíc odstavců v novinách. Tyto kvality mají hlavní důležitost ve Faranglandu, a podle toho hodnotíme jednotlivé lidi.

Vezměte si váš postoj k problematice dvojích cen v Thajsku. Téměř každý kritik dvojích cen kritizuje ne kvůli tomu, že by na to neměl, ale kvůli tomu, že to není fér. V jejich vlastní zemi jsou také dvojí ceny, například staří lidé cestují veřejnou dopravou zdarma nebo za zlevněné jízdné. Takže koncepce platby více než ten druhý za stejnou službu nebo produkt  není zas takový problém. Vezměme si příval odpovědí na příspěvek o chlapíkovi, který se hádal s moto taxi řidičem o sumu 10-ti báhtů. Všichni kdo chlapíka podpořili, tak činili na základě „principu celé věci“.

V Thajsku má větší důležitost jiný soubor hodnot. Jen málo lidí vyjde do ulic volajíce po spravedlnosti v thajské společnosti. Nad zkorumpovanými politiky a policisty se zavírají oči. Nikdo není ze svých pozic propuštěn pro to, že by měl milenku nebo byl neobvykle bohatý. Čestnost a upřímnost není na vrcholu žebříčku osobních kvalit, tak jak by pan Farang očekával. 

Mnoho thajců mi říká, že to a to „není fér“, ale oni nemají pobouření spravedlnosti pana Faranga. Možná si budou brblat pro sebe, ale téměř vždy to akceptují. Cizinci v Thajsku mají pocit, že byli speciálně vybráni, aby se s nimi nespravedlivě zacházelo, ale to samé se stává místním tak často, jak si „pachatel“ myslí, že mu to projde. Řidič taxi mi jednou řekl: „proč ne, však mají peníze“, a to nemluvil o cizincích, měl na mysli většinu thajců.

V Thajsku je nejvíce důležitou kvalitou „mít dobrou tvář“. Prestiž je více důležitá než čest. A ruku v ruce s tváří a potřebou jí udržovat, jde požadavek na „nečeřit vody“ – moc se v tom nešťourat – moc se nevyptávat. Být dobrým týmovým hráčem a ne agresivním jedincem.

Můžete si myslet, že musí být možné mít všechny tyto dobré kvality, že se navzájem nevylučují. Člověk může být jak dobrý týmový hráč tak zároveň i čestný. Tak proč to tak nefunguje?

Protože v Thajsku vstupuje do hry pojem „Greng Džaj“. Když někam vyrazíš s partou svých kámošů a jeden z nich řekne něco, co je evidentně špatně, tak během chvíle je opraven. Je okamžitě konfrontován a přinucen obhájit svůj postoj. To se děje každý den. Je to součást každodenního života a farang se učí jak se s tím vypořádat. Thajsko je jiné. „Greng Džaj“ znamená, že by jste druhému nezpůsobil, aby se dostal do nepříjemné pozice.  Chcete-li tak učinit, ztratíte body za snaživost v odhadu svých kolegů za způsobení nepříjemností – přesný opak způsobů ve Faranglandu.

„Greng Džaj“ pak vede k situaci, že někdo vám řekne něco, co není pravda, aby zabránil ztrátě vaší tváře! Divné co?

Náboženská víra hraje také velkou roli v utváření způsobů Thajské společnosti. Mnich mi jednou řekl tento příběh: A, B a C jsou sousedé. C provozuje v jeho domě opravnu aut, kde je během noci velký hluk a během dne rušno. Soused A s tím nemá žádný problém a je i zvědavý, co se v opravně odehrává. Soused B však situaci nesnáší, protože v noci nemůže spát. Jak tento konflikt vyřešit? Pokud by stejná situace byla ve Faranglandu, pak soused C by pravděpodobně skončil u soudu za porušování nočního klidu. Ale podle mnicha to byl soused B, který měl problém, protože nebyl schopen utišit svá muka.  Soused A toho byl schopen, takže soused B se evidentně dost nesnažil.

V sloupku „Okamžiky Dharmy“ novin Bangkok Post autor vysvětlil, co má dělat dobrý buddhista v nasledující situaci: V práci jste vynechán a nedostanete přidáno na výplatě tolik, kolik si za vaší práci zasloužíte. Místo toho dostane přidáno šéfův oblíbenec. Podle autora, pokud se vám tohle stane a vy se naštvete, pak jste to vy kdo má problém. Řešení: přejděte to a zklidněte své srdce.

Pokud je tohle to, co učí Buddhismus, pak to vysvětluje, proč thajci se vyhýbají konfrontaci. Jinak jsou totiž oni vnímání jako ti, kteří mají problém. A dobrou cestou jak se vyhnout konfrontaci, je vyhnout se pravdě, říkat malé bílé lži – a nebo klidně nehorázné lži – prostě cokoliv co zklidní rozbouřené vody.

Včera večer jsem měl rozhovor s mojí thajskou švagrovou. Říkal jsem jí, že provoz v 8 hodin ráno je tak velký, že je těžké se vůbec dostat na hlavní ulici. A že tam jsou vždycky poflakující se školáci.  „Ano“ odpověděla, „škola v ústí na hlavní ulici otevírá v 8 hodin ráno“. V té chvíli já vím, že škola otevírá v 7 hodin ráno a ona to ví stejně dobře. Ale ona to řekne, aby 1) mně odradila od stížností, proč ještě děti nejsou ve škole 2) mně odradila od stížností, proč je provoz tak silný 3) aby byl rozhovor plynulý bez jakýchkoliv neshod. Tohle je jen triviální příklad, ale když se to znásobí stokrát během dne různými lidmi, pak účinek na člověka je frustrující. Je to únavné a otravné. A po pár měsících těchto situací je pan Farang zralý na to explodovat kvůli 10-ti báhtům.

Takže kdo má pravdu a kdo ne?

No faktem je, že nikdo. Jsou to jen jiné pohledy na věc. Jiný souhrn hodnot. Naštvete se proto, že vám vaše přítelkyně neřekla pravdu o jejím manželovi v Isánu a ona se naštve, protože vás nechtěla rozlobit. Vy to externalizujete a vzteky vyletíte, ona to internalizuje a tutlá. Zní to povědomě?

Časem jsem přišel na to, že prvním krokem jak se vyrovnat se lží a klamem, je pochopit proč to vzniká. Často je to totiž na vaší ochranu! Když jsem překonal tu fázi, začal jsem být méně konfliktní a rozvinul se dokonalý cyklus. Lépe chápu thajský pohled, takže jsem méně konfliktní. Oni to pochopí, protože jsem klidnější a tak nemusím být chráněn před pravdou. Takže jsou ke mně o něco více upřímní. A protože jsou upřímnější, tak já nemám takové záchvaty vzteku. Je to výhra pro obě strany.

Tak jako mnoho čtenářů Stickmanova webu jsem prošel všemi fázemi – prvotní nadšení z tak exotické země, touha se dozvědět více o lidech a kultuře, následovaná  rozčarováním a vystřízlivěním, když to nevypadalo tak růžově a nakonec zlost na lži a podvody. A po několika letech života zde jsem byl zralý to vzdát a vrátit se do Faranglandu. Nyní jsem však dospěl do stádia akceptování jací zkrátka lidé jsou. Znamená to, že jsem jen přijal to svinstvo, které přichází? Nevím. Ale myslím si, že jsem teď lépe vybaven k vypořádání se s tím, když to nastane.

Stickmanův komentář:

Celý článek jsem si užil a věřím, že nabízí velmi dobré vysvětlení místní situace, jedno z nejlepších, které jsem četl. Teď je na jednotlivcích, zda akceptují thajské hodnoty a jejich rozdílný způsob myšlení.“

Za mne bych k tomuto článku dodal, že každý kdo se v Thajsku rozhodne žít, si projde všemi zmiňovanými fázemi a ani já jsem nebyl vyjímkou. Nakonec jsem stejně jako autor tohoto článku pochopil, že pokud člověk Thajsko opravdu miluje a chce tu žít, musí přijmout thajský styl s otevřeným srdcem a přistoupit na thajský koncept „zachování tváře“ a „pohoda musí být za všech okolností“. Neodsuzujte thajce za jejich způsob a místo toho se snažte ho přijmout jako součást místního koloritu.

Čtěte také:  Thajská láska aneb pozor na srdce a na peníze, a kde budeme žít.......

Aby váš vztah s thajským partnerem, partnerkou, přítelkyní, přítelem, manželkou či manželem byl úspěšný a prostý zbytečných nedorozumnění, hádek a rozčilování, doporučuji mu dobře a v klidu vysvětlit rozdíl mezi naším konceptem a thajským konceptem. Dostatečně dobře mu vysvětlit, jak moc vám záleží na pravdě a upřímnosti a jak moc vám naopak nezáleží na ztrátě tváře. Váš partner to totiž také musí pochopit, v čem je přesně rozdíl a společně se musíte setkat někde uprostřed. Smíšený pár se musí kulturním rozdílům přizpůsobit vzájemně a pokud se bude přizpůsobovat jen jeden z partnerů, pak takové partnerství pravděpodobně moc dlouhého trvání mít nebude. Pokud to partnerka či partner pochopí, pak to i ráda dále vysvětlí ostatním nejbližším členům rodiny.

Originál článku najdete zde.

Autor Pavel Bergman

Webu Thajský Ráj věnuji téměř všechen svůj volný čas a pevně věřím, že pro vás bude užitečný. Pokud se vám Thajský Ráj líbí a přinesl vám užitek, můžete jeho provoz a mojí práci podpořit buď nákupem letenek, rezervací ubytování, rezervací vozu přes odkazy a vyhledávače na tomto webu, nebo se staňte mým patronem na patreon.com/thajskyraj. Vaše podpora je pro zachování provozu tohoto webu velmi důležitá! Děkuji! Pavel

4 komentáře

 1. Marek Dvořák přes Facebook

  Ted jsme v Bangkoku, jsou to svine ojebavkovy, nemuzu rict „smile country“ ani nahodou, mozna to kdysi bylo, ale dnes to uz neplati.

 2. Byla jsem rozčarovaná- Thajsko není podle mě země plná úsměvů-těch jsem tam zaznamenala málo nebo ne od srdce- bylo vidět, že se smějí jen a jen , že cítí byznys… ne jen tak.Přišla jsem si tam taky dost ojebávaná-
  příklad zastavila jsem 10 taxiků- ani jeden z nich nechtěl zapnout taxametr a řekli mi takovou cenu , že jsem se styděla za ně samotné… bojkotovaly jsme je s dcerou. Radši MHD nebo pěšky.. Masáže to je taky kapitola sama pro sebe-nedá se nikdy určit jaká bude… víc stála za nic než abych se propadala slastí.
  Recepční na hotelu v okamžiku, kdy jsme na ní mluvily se otočila a ignorovala nás. S turisty nediskutují- skoro nikde-prostě jsi tu , aby jsi nám platil za naše pofidérní služby.
  Musím vyzdvihnout v Thajsku- jídlo- naprosto skvělé, skvělou organizaci CK- nepochopila jsem , jak to dělají- ale co řekli v CK to splnili- přesuny po Thajsku jsou levné a spolehlivé- přišly jsme si jako živý balíček, co ho šoupou z bodu A do B přes další body…Jsem doma jeden den z cest po Thajsku- pocity rozporuplné…něco super… něco ne… ale ojebavačky jsou tu fest… je to prostě fakt… tak jsem taky smlouvala a hrála divadélka.. jejich zbraní… někdy vyhráli oni někdy my… ale je to na dovolené únavné… furt s někým něco vyjednávat… jim je to šumák.. nejedeš. pojede jinej.. prost mananana…

 3. Výborný článek… určitě se dá rozvést do mnoha dalších detailů. Kažopádně pokud by lide akceptovali jaci jsou ostatní, nebyl by problém vůbec nikde. A to i v často zmiňovaném Česku odkud mnoho lidí prchá do zahraničí. Tihle ,, zkušení ,, ze zahraničí by se měli vrátit a ukázat to, jak to funguje jinde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *