buddha thajsko a sex

Buddha, Thajsko a Sex

Thajsko bývá často označováno jako nejvíce buddhistická země na světě a v ten samý moment jako nejoblíbenější místo pro sexuální turistiku. Jak je to možné? Jsou tyto statistiky pravdivé? Jak jde Buddhismus, sex a prostituce dohromady? Je thajská víra falešná? Podobné dotazy dostávám skoro denně a v tomto článku se pokusím vysvětlit, jak to tady vlastně funguje.

Nejprve musím potvrdit, že pokud hledáte buddhistickou zemi, tak v thajské populaci je opravdu 93% buddhistů. Žije tu pouze 5% muslimů a 1% křesťanů. Když uvážíme, že zde žije jen 0,3% ateistů, jen stěží nám to jde dohromady s faktem, že Thajsko je opravdu světově nejoblíbenější destinací právě u tzv. sexuálních turistů. Thajská kombinace silně věřící země a sexuálního ráje je pro nás turisty jen stěží pochopitelná. Náš mozek si s tím neví rady – na jednom konci ulice je volně dostupná prostituce a na druhém konci je buddhistický chrám obložený zlatem, do kterého se klidně přijdou pomodlit prostitutky i jejich místní klienti.

Prostituce, ač je zákonem zakázaná (zákon však reguluje a zakazuje především dětskou prostituci), tu samozřejmě existuje. To je naprosto jasné každému návštěvníkovi Pattaya, nebo míst jako Patpong, Nana Plaza nebo Soi Cowboy v Bangkoku. Náš evropsky smýšlející mozek tedy nutně dojde k jedinému možnému závěru, že zdejší náboženský systém je pokrytecký a falešný, a to ještě více než u nás. Jako jeden z mála cizinců jsem měl to štěstí se setkat s pravou tváří sex průmyslu v Thajsku i pravou tváří Buddhismu. No a v tomto článku bych si dovolil vše vysvětlit, shrnout a uvést na pravou míru.

Základním předpokladem pochopení místní situace je zbavení se našeho stereotypu myšlení a zvláštního, celkového pohledu na sex a náboženství. Proto nejprve začněme u nás v České republice. V ČR je 34% obyvatel nevěřících a dalších 45% se oficiálně nehlásí k žádné víře. Podle statistiky tedy můžeme předpokládat, že v zemi, kde žije přibližně 70% ateistů, bude vztah k sexu celkem zdravý a harmonický. Myslím si ale, že to tak vůbec není. Jsem názoru, že u většiny populace je zakořeněna představa, že na sexuálním styku je něco špatného, nečistého, nemorálního, hříšného a nebo dokonce něco nenormálního a o prostituci ani nemluvě. Tyto vžité představy pramení z našich kořenů vycházejících z křesťanské morálky. Středověká církev v našich zemích, legalizovala sexuální spojení dvou jedinců jen pod podmínkou, že jsou v kostele svázáni svazkem manželským, a že se zrovna snaží o zplození věřícího potomka. Sex jen tak, pro zábavu, pro potěšení a relaxaci byl považován za hřích a jistou cestu do pekel. Sex bez lásky, bez manželství a ještě ke všemu za peníze samozřejmě existoval, ale byl více či méně skrýván a morální veřejnost ho silně odsuzovala.  Ať chceme nebo ne, tato část historie naší země se musela dotknout charakteru každého z nás. Tato víra, že na sexu je něco nečistého, se u nás přenáší již po staletí z generace na generaci, ať už vědomě či nevědomě. Nyní je jen na nás, jestli to předáme další generaci, a nebo jim i sobě vytvoříme nějaký zdravější pohled na věc.  Současným náboženstvím v ČR se tu nebudeme zabývat. Jednak je to celkem složité téma a také to sem až tak úplně nepatří, protože tu řešíme především Thajsko.

Čtěte také:  สักยันต์ - Sak Jan - Thajské ochranné tetování
Křižáci dobývají Jeruzalém
Křižáci dobývají Jeruzalém

 

Abychom ještě lépe pochopili rozdíl v kultuře, připomenu pouze velmi temné období našeho náboženství. Inkvizice popravila ve středověku  mnoho evropanů – vlastních lidí – a při postupném násilném šíření Křesťanství do celého světa byly zničeny celé civilizace. Vatikán dal mnoha jednotlivcům i celým národům na výběr pouze dvě možnosti: buď přijmete naši víru a nebo nebudete. Nechci zde rozebírat hrůzy a masakry, kterých se naši předkové dopustili ve jménu šíření své víry.  Jen chci poukázat z jakého náboženského prostředí pocházíme.  Na druhou stranu si samozřejmě velice vážím evropanů, kteří v historii měli, nebo mají upřímnou víru a lásku k bližnímu v srdci, a ne jen navenek, nebo na papíře.

InkviziceNyní zkusme pochopit thajskou společnost, která je silně ovlivněná Buddhismem. Vrátíme se proto v čase o 2500 let zpět, na sever dnešní Indie. Na Buddhově zrození není vůbec nic božského nebo svatého. Buddha nikdy nebyl, není a nebude Bohem (Buddhismus jako jedno z mála náboženství nemá jako ústřední postavu Boha a v podstatě se jedná o náboženství bez Boha, ke kterému by se věřící modlili a navíc jméno Buddha v podstatě označuje člověka osvíceného a může jím být v podstatě kdokoliv). Jeho matka Mája otěhotněla naprosto běžným způsobem, a miminko budoucího Buddhy, přišlo na svět stejně tradičním způsobem, jako miliardy lidí před ním i po něm. Buddhou se stal až později, ve svých 35 letech na základě dosaženého osvícení, kterému předcházelo 6 let meditací a postupu po duchovní cestě. Do svých 29 let to byl obyčejný člověk, jménem Siddhártha Gautáma. No, zase tak úplně obyčejný vlastně nebyl, neboť se narodil jako princ krále Šuddhódana, který byl válečníkem a svého synka zahrnul vybojovaným bohatstvím. 29 let tedy prožil Buddha v luxusu o jakém většina z nás jen sní. Jeho tatík mu daroval tři luxusní paláce (na chladné, teplé a monzunové období). Za svého života si užil sexu, jako asi žádný z nás. Dívky, které prošly jeho postelí nikdo nikdy nespočítal, a vzhledem k tomu, že to byl pohledný miliardářský synek, tak se domnívám, že jejich množství bylo rozhodně více než malé. Také se stihnul v šestnácti letech oženit se stejně starou dívkou jménem Jasódhara a měl s ní syna jménem Ráhula.

SiddhárthaSiddhártha opouští svoji manželku, syna, společnice,  luxus královského paláce a odchází žít jako poustevník (obrázek je z kláštera Wat Tham Puang – Thajsko)

Buddha se po osvícení stal učitelem nejen lidí, ale i Bohů a mýtických bytostí. Jeho učení by se dalo rozdělit na učení pro buddhistické laiky (obyčejní buddhisté žijícím všedním životem), kteří chtějí pochopit, jak se jejich konání odráží v budoucím životě. A na učení pro profesionály (mnichy), kteří se chtějí osvobodit od nekonečného koloběhu zrození a chtějí odejít do nirvány. Mniši se postupně musí oprostit od všeho pozemského včetně sexu, a tak musí bezpodmínečně žít v celibátu, což je však stav do kterého musí postupně dospět. V klášterech je to tedy jasné. Mniši ani nepodporují sexuální „pracovnice“, ale ani je neodsuzují, klidně jim požehnají a přijmou od nich dary nebo jídlo jako od každého jiného smrtelníka. Mnich by měl být v ideálním případě povznesen a oddělen od veškeré sexuality (v praxi to ovšem nebývá tak jednoduché a většinou nelze takového stavu dosáhnout cestou násilného odříkání). Pokud jste buddhista, nebo hinduista, pak samozřejmě věříte v nekonečný koloběh zrození – v reinkarnační proces. Jestliže je člověk inkarnován v lidském těle teprve krátce, pak se chová více jako zvíře než jako rozumná bytost. Pokud již ale za sebou má několik milionů vtělení a tíhne k duchovní cestě, pak je velmi nepravděpodobné, že by se v některém z milionů předešlých životů v ženském těle neživil prostitucí, což platí i pro ty nejvyšší světce a Arahaty, včetně samotného Buddhy.

Čtěte také:  Sak Jan - Thajské ochranné tetování II

Marasthree daughtersBuddha byl těsně před osvícením již naprosto osvobozen od sexuality. Král démonů Mára poslal svoje 3 překrásné dcery aby Buddhu svedli, ale již bylo pozdě. Buddha odolal a zanedlouho dosáhl osvícení.

Laickou veřejnost Buddha učil hlavně jak fungují karmické zákony. Jaké mají konat prospěšné skutky, které jim v budoucnu přinesou štěstí, a co nemají dělat, protože jim to přinese neštěstí a smůlu. Tyto lidi učil tzv. „Zlatou střední cestu“, kde hlavní myšlenkou je neupadat do extrémního chování – „Jakýkoliv extrém přináší problémy, a z dlouhodobého hlediska je neudržitelný“. Sex dvou zamilovaných, nebo jen pro zábavu, relaxaci nebo placený se nijak neřešil. Sex pro laickou veřejnost má v Buddhově učení jen dvě omezení.

 • Neměl by se uchylovat do extrémů – neboť každý extrém přináší problémy (extrémní četnost, promiskuita, úchylky,věk atd.)
 • Musí být dobrovolný na obou stranách – pokud je k tomu někdo donucen nebo je s ním manipulováno tak, aby se dostal do beznadějné situace, kde jediné východisko je pro něj poskytnutí sexu, pak si manipulátor tvoří negativní karmu, která se každému v budoucnosti vrátí v nějaké nešťastné podobě. Dobrovolný sex však znamená i situaci, kdy např. mladá a krásná Thajka nutně potřebuje peníze na nový model iPhone, a postarší, tlustý a bohatý turista z Evropy nutně potřebuje potěšit. Dohodnou se na částce a poskytnutém servisu. No a pokud dívka dostane za své služby zaplaceno, pak se žádná negativní karma nevytvořila a Buddhismus s tím nemá problém. Ale na druhou stranu Buddhismus nic takového ani nepodporuje, ani přímo neschvaluje.

Buddha učil své žáky, aby nikdy nikomu nevnucovali jeho učení. Buddhismus se může šířit pouze na základě dobrovolného přijetí a zájmu ze strany studenta.  Samozřejmě, že se v thajských dějinách vedly válečné výpravy, kde se vraždilo, vypalovalo, loupilo a tekla krev, ale nikdy nebyla použita záminka, že je to ve jménu Buddhy a nebo za účelem šíření Buddhismu. Tím by se popřely základy Buddhova učení. Stejně tak neexistují žádní buddhističtí teroristé. Buď to nejsou teroristé, a nebo buddhisté – dohromady to zkrátka nejde.

Čtěte také:  Buddhův citát - Thajský dobrý skutek III.

Shrnuto:

 • nedokáži posoudit nakolik se Thajsku daří, nebo nedaří, kráčet po Zlaté střední cestě. Prostituce i pornografie je zde zakázaná, ale tyto zákony jsou dodržovány jen někdy a jen na některých místech.
 • na jednu stranu jsou Thajci velmi tolerantní (i k sexualitě), ale na druhou stranu jednotlivci velmi dbají o svou pověst.
 • k prostitutkám se veřejnost, ani jednotlivci nechovají jako k podřadnému člověku, ale na druhou stranu by si žádný normální Thajec nikdy nevzal za manželku prostitutku. Na to jsme specialisté my – bílí cizinci.
 • závěrem doporučuji, pokud nejste mniši, nestavte se ve vztahu k sexu ani do jednoho extrému, být hyperaktivně promiskuitní je z dlouhodobého (karmického) hlediska stejně nebezpečné, jako nenávidět sex, a vše co je s ním spojené. Stejně tak nedoporučuji posuzovat a odsuzovat jedince, které sex náramně baví, nebo ty, jež se sexem živí.

Na tomto webu se snažím popisovat Thajsko pravdivě, prakticky a z reálného života. Ale stále dostávám spousty dotazů zaměřených na Thajsko a sex.  Z toho usuzuji, že jsou tyto informace žádané, a že by měly být veřejně dostupné.  Nikoli však na tomto webu, sem se prostě úplně nehodí. Můj kamarád wendi, průvodce, buddhista a autor blogu thajsko-kambodza.cz, o Thajsku také poskytuje skvělé informace a to zvlášť se zaměřením na stále živý Buddhismus, který se místy dochoval v čisté, nezdegenerované podobě (místy bohužel zbyl jen název a oranžová roucha), ale na jeho blog se tyto informace také nehodí. Po zralé úvaze jsme nalezli řešení.

Pavel

Na českém internetu ještě nedávno existovaly stránky, které podávaly velmi vtipnou formou informace pro sexuální turisty mířícími hlavně do Thajska, které však bohužel zanikly. Jejich autorem byl Jarda z ČR a s jeho požehnáním jsme společně těmto poptávaným, ale kontroverzním a citlivým informacím dopřáli nový vlastní web Thajsko a sex.

Jarda-s-kamaradkou
Jarda se společnicí

 

Tímto Vás, kteří toužíte po informacích o sexu v Thajsku od opravdového sexuálního turisty, zveme na nově vytvořené stránky Thajsko a Sex, kde se dozvíte vše, co chcete vědět o sexuální turistice, a na co se stydíte zeptat v cestovní kanceláři, nebo svého průvodce v Thajsku a Kambodži.

Upozornění: Webové stránky Thajsko a sex nejsou dostupné osobám mladším 18-ti let a dále jsou nevhodné pro puritány a lidi, kteří nemají rádi sex. Dále bych chtěl upozornit, že příspěvky odráží skutečný stav věcí v době, kdy byly sepsány a nemusí být dnes, nebo za týden plně aktuální. Použitá slova a slovní spojení jsou běžně používána sexturisty, proto mluva nebyla nijak zjemňována a upravována. Žádám citlivé jedince, kteří trvají na spisovném vyjadřování, nebo nemají rádi vulgarismy, či sex – neklikejte na Thajsko a sex ani z čistě studijních důvodů.

Všem ostatním přejí Jarda, wendi a Pavel hodně zábavy a poučení.

Odkazy:

wendi - autor článku a průvodce Thajskem i Kambodžou
wendi – autor článku a průvodce Thajskem i Kambodžou

Autor Pavel Bergman

Webu Thajský Ráj věnuji téměř všechen svůj volný čas a pevně věřím, že pro vás bude užitečný. Pokud se vám Thajský Ráj líbí a přinesl vám užitek, můžete jeho provoz a mojí práci podpořit buď nákupem letenek, rezervací ubytování, rezervací vozu přes odkazy a vyhledávače na tomto webu, nebo se staňte mým patronem na patreon.com/thajskyraj. Vaše podpora je pro zachování provozu tohoto webu velmi důležitá! Děkuji! Pavel

4 komentáře

 1. vyborny clanok, ako aj ostatne… vdaka 🙂

 2. Monika sedláčková

  Dobrý den Pavel Bergman mohu vás požádat o váš email s manželem se vás chceme zeptat na pár věcí děkuji telefon +420 725080408

 3. Dobrý den, web Thajsko a sex nefunguje 🙁

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *