Turistické vízum do Thajska

Turistické vízum do Thajska aneb velké změny

S platností od 13.11.2015 Thajsko provedlo změny ve vydávání turistického víza. A změny jsou tak zásadní, že to pro mnohé lidi není vůbec dobrá zpráva. Není to dobrá zpráva pro ty, kteří v Thajsku pobývali dlouhodobě na turistické vízum, ale i pro ty, kteří cestují po celém světě a pro návštěvu Thajska na dobu delší než 1 měsíc se rozhodnou například až v Austrálii. Pojďme se tedy na změny u turistického víza podívat podrobněji.

Od 13.11. jsou vydávány již jen dva typy turistického víza (dříve to bylo vízum jednovstupní, 2-vstupní a 3-vstupní):

 • jednovstupní – single entry vízum – cena 800 Kč – možnost 1 vstupu do Thajska během 3 měsíců od vydání, délka pobytu 60 dní + možnost prodloužení o dalších 30 dní na imigračním úřadě za poplatek 1.900 THB.
 • vícevstupní – multiple entry vízum – cena 4.000 Kč – možnost vstoupit neomezeněkrát během 6 měsíců od vydání, délka každého pobytu 60 dní + možnost prodloužení o dalších 30 dní na imigračním úřadě za poplatek 1.900 THB.

Takto to zní velmi zajímavě a jednodušeji a mnoho lidí se i s prvním oznámením o plánovaných změnách radovalo a těšilo se, že bude vše jednodušší. Jenže s touto změnou se změnili i podmínky pro vydání obou typů víz a to je kámen úrazu.

Jednovstupní – single entry vízum

Podmínky a doklady pro vydání jednovstupního turistického víza:

 • cestovní pas žadatele s platností minimálně 6 měsíců od plánovaného vstupu do Thajska (nikoliv od podání žádosti!)
 • kopie pasu – strana s fotkou
 • kopie dokladu o dlouhodobém či trvalém pobytu v České republice v případě, že nejste držiteli českého občanství. (Pokud máte český pas je automaticky považováno, že máte na území ČR trvalý pobyt.)
 • žádost o vydání víza (Visa application form) – kompletně vyplněná (ke stažení zde)
 • jedna pasová fotografie – pořízená v období ne déle než 6 měsíců
 • kopie zpáteční letenky nebo rezervace zpáteční letenky – do a z Thajska
 • kopie rezervace hotelu – pokud byla již provedena
 • poplatek za vízum 800 Kč

O vízum je možné požádat v pracovní dny od 9:00 do 12:00 hodin na Královském Velvyslanectví Thajska v Praze a vyřízení žádosti obvykle trvá 3 pracovní dny. Velvyslanectví si vyhrazuje právo požadovat další doplňující doklady popřípadě žadatele podrobit osobnímu pohovoru a vízum neudělit. V případě neudělení víza je poplatek nevratný.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro žádost o jednovstupní vízum již není výslovně vyžadováno dokladování finančních prostředků, a také, že občan České republiky o toto vízum může požádat již jen v České republice nebo v zahraničí, kde má však trvalý pobyt, který může velvyslanectví v dané zemi doložit. Tímto tedy naprosto padá jakákoliv možnost o toto vízum požádat v okolních zemích Thajska (Kambodža, Laos, Barma, Malaysie atd.).

Čtěte také:  Cestovní pojištění do Schengenu pro Thajce akceptované státy Schengenu

Vícevstupní – multiple entry vízum

Podmínky a doklady pro vydání vícevstupního turistického víza:

 • cestovní pas žadatele s platností minimálně 6 měsíců od plánovaného vstupu do Thajska (nikoliv od podání žádosti!)
 • kopie pasu – strana s fotkou
 • kopie dokladu o dlouhodobém či trvalém pobytu v České republice v případě, že nejste držiteli českého občanství. (Pokud máte český pas je automaticky považováno, že máte na území ČR trvalý pobyt.)
 • žádost o vydání víza (Visa application form) – kompletně vyplněná (ke stažení zde)
 • jedna pasová fotografie – pořízená v období ne déle než 6 měsíců
 • kopie zpáteční letenky nebo rezervace zpáteční letenky do a z Thajska alespoň pro první návštěvu – návštěva se považuje po dobu 60 dní.
 • kopie rezervace hotelu popřípadě jiný doklad o zajištění ubytování alespoň pro první návštěvu
 • doložení finančních prostředků minimálního zůstatku ve výši 160.000 Kč za posledních 6 měsíců za každého žadatele v anglickém jazyce!
 • dopis od zaměstnavatele potvrzující, že je žadatel o vízum zaměstnán v anglickém jazyce!
 • poplatek za vízum 4.000 Kč

O vízum je možné požádat v pracovní dny od 9:00 do 12:00 hodin na Královském Velvyslanectví Thajska v Praze a vyřízení žádosti obvykle trvá 3 pracovní dny. Velvyslanectví si vyhrazuje právo požadovat další doplňující doklady popřípadě žadatele podrobit osobnímu pohovoru a vízum neudělit. V případě neudělení víza je poplatek nevratný.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro žádost o vícevstupní vízum je naopak výslovně vyžadováno doložení finančních prostředků ve značné výši a navíc potvrzení od zaměstnavatele – obojí v angličtině, což nemusí být pro všechny žadatele úplně jednoduché. Navíc i zde platí, že občan České republiky o toto vízum může požádat již jen v České republice nebo v zahraničí, kde má však trvalý pobyt a trvalé zaměstnání, které může velvyslanectví v dané zemi doložit. Tímto tedy také naprosto padá jakákoliv možnost o toto vízum požádat v okolních zemích Thajska (Kambodža, Laos, Barma, Malaysie atd.).

Se zavedením nových podmínek pro vydávání turistických víz tak zcela mizí možnost pro cizince žijícího v Thajsku na turistické vízum, v tom rozumně pokračovat. Ambasády v sousedních zemích Thajska, kam si cizinci jezdili znovu a znovu pro nová turistická víza totiž vydali podmínky, které to již nebudou umožňovat a reálně si tak budou muset tito cizinci jezdit pro nové další vízum do své domovské země. A to ať už se jedná o jednovstupní či vícevstupní vízum. Mnoho cizinců spoléhalo na thajskou ambasádu v laoském Vientiane, která byla známá svými nejmírnějšími a nejvstřícnějšími podmínkami a získání vícevstupního turistického víza tam nebyl většinou žádný problém. To je ale bohužel minulost, jelikož i Velvyslanectví Thajska v laoském Vientiane vydalo podmínky, dle kterých bude vícevstupní víza vydávat a ty jsou v podstatě velmi podobné jako ty, které vydalo Velvyslanectví Thajska v České republice, tedy nepříznivé.

Čtěte také:  Další imigrační novinky v Thajsku a fomuláře ke stažení

Pokud chce cizinec požádat o vícevstupní turistické vízum na Velvyslanectví ve Vientiane v Laosu, pak musí splnit následující podmínky:

 • pas žadatele s platností minimálně 6 měsíců
 • platné povolení k pobytu v Laosu (Stay Permit Card), nebo platné pracovní povolení v Laosu, nebo Laoský registrační doklad domu potvrzující trvalý pobyt.
 • výpis z bankovního účtu žadatele, kde má minimální zůstatek 200.000 THB nebo ekvivalent v hlavních světových měnách, po dobu minimálně 6ti měsíců.
 • potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele v Laosu.
 • kopie potvrzené letenky (pokud žadatel cestuje letecky)
 • kopie rezervace hotelu v Thajsku

Oznameni thajske ambasady Vientiane

Dle výše uvedených podmínek to tedy znamená, že cizinec musí prokazatelně žít v Laosu a pracovat tam, jinak není schopen předložit všechny požadované doklady a o vízum tak nemůže požádat. Stejné požadavky mají i ostatní ambasáday v sousedních zemích Thajska, tj. vždy cizinec musí prokazatelně žít v zemi, kde o vícevstupní vízum žádá. A to je naprostý „game changer“.

Thajsko tedy cizincům hodilo pod nohy další klacek a dává opět jednoznačně najevo, že tu žádné trvale žijící cizince nechce. Thajsko má zájem pouze o bohaté cizince tzv. „High Quality Tourists“, kteří tu stráví jen pár týdnů, utratí tu pokud možno co nejvíce a vrátí se zase zpět do svých zemí. Těmito novými podmínkami pro turistická víza Thajsko v podstatě znemožnilo delší pobyt na turistické vízum a nenabízí žádnou vhodnou či rozumnou alternativu pro ty, kteří nechtějí být zaměstnaní u thajského zaměstnavatele nebo tu mít firmu a mají příjmy zajištěné ze zahraničí a ještě nedosahují věku 50ti let. Těchto lidí v Thajsku doposud žilo poměrně hodně a většina tu pobývala na turistické vízum, což jim koneckonců v minulosti doporučili i autority z imigrační policie. S tím je však konec. V podstatě jedinou alternativou je doposud poměrně neúspěšný a předražený THAILAND ELITE program, jehož součástí je i vízum pro dlouhodobý pobyt. Členství v THAILAND ELITE programu stojí na prvních 5 let 535.000 THB vč. DPH s možností rozšíření o dalších 15 let za cenu 1.500.000 THB vč. DPH. Pokud máte o Thailand Elite program zájem, pak více informací naleznete zde.

thailand elite

Žádná jiná alternativa pro lidi mající příjmy ze zahraničí, kteří chtějí v Thajsku jen poklidně žít, bohužel již od 13.11.2015 neexistuje. Komplikace budou mít samozřejmě i cestovatelé, kteří v Thajsku chtějí strávit dobu delší než 30 dní a rozhodnou se pro takovou návštěvu spontánně během svých cest.

Nové podmínky pro turistická víza jsou bez předložení a zavedení nějaké adekvátní alternativy thajskou vládou jednoznačným krokem zpět a dle mého názoru i jasným nepřátelským gestem vůči všem cizincům.

Čtěte také:  Víza do Schengenu pro thajského partnera - akreditované cestovní kanceláře

Na závěr ještě tři důležitá upozornění:

 • platnost víza nemá žádnou souvislost s povolenou dobou pobytu, jelikož určuje pouze nejzazší možný datum vstupu do Thajska.
 • pro občany ČR a SR stále platí vyjímka z vízové povinnosti tzv. Visa Exemption pro pobyt po dobu 30ti dní za turistickým účelem. V takovém případě obdrží občan ČR nebo SR jednorázové vstupní razítko při vstupu do země od imigračního úřadu a to na dobu 30 dní při překročení hranice na mezinárodním letišti a na dobu 15 dní při překročení hranice mimo letiště, tedy po zemi. I tento pobyt může být prodloužen o dalších 30 dní na imigračním úřadě za poplatek 1.900 THB.
 • tzv. Visa on arrival se v žádném případě nevztahují na občany ČR a SR a není možné o ně po příletu požádat. Visa on arrival jsou zcela něco jiného než bezvízový styk či vyjímka z vízové povinnosti.

Aktualizace 5.3.2016

Dle informací, které se ke mně dostali od 13.11.2015 ke dnešnímu dni tj. 5.3.2016, velvyslanectví Thajska v Laosu (Vientiane), v Kambodže (Phnom Penh) a v Malaysii (Penang a Kuala Lumpur) stále vystavují jednovstupní turistická víza i pro cizince, kteří nemohou prokázat, že nemají trvalé bydliště v daných zemích. Dělají to i přes to, že oficiálně tvrdí přesný opak. Velvyslanectví Thajska v laoském Vientiane má na vstupních dvěřích plakát, na kterém píše, že turistické vízum vystavuje jen Laosanům a cizincům s trvalým pobytem v Laosu, a že cizincům bez trvalého pobytu v Laosu turistické vízum nevystaví. Když však o vystavení turistického víza na této ambasádě požádáte, je vám v současnosti bez problémů vystaveno. Na můj aktuální emailový dotaz jsem ze všech ambasád obdržel stejné stanovisko – že turistické vízum vystaví jen cizincům, kteří prokáží trvalý nebo přechodný pobyt v dané zemi. Na můj dotaz, zda vystaví turistické vízum i tomu, kdo takový trvalý či přechodný pobyt není schopen prokázat, ambasády odpověděli shodně – že nevystaví. Přes toto oficiální tvrzení, za kterým si všechny thajské ambasády v sousedních zemích stojí, však v realitě jednovstupní turistické vízum bez jakýchkoliv komplikací vystavují jak na běžícím pásu. Proto tedy, pokud potřebujete jednovstupní turistické vízum, můžete se pokusit o toto vízum požádat v některé ze sousedních zemích Thajska s tím, že je aktuálně velká pravděpodobnost, že vám toto vízum vystaví. Avšak v případě, že by vám vystavení víza bylo odmítnuto, pak je to plně v souladu s oficiálním stanoviskem všech thajských ambasád, Ministerstva zahraničí a cizinecké policie Thajska. Vícevstupní – multiple vízum vám nevystaví, aniž by jste splnili všechny oficiálně požadované podmínky.

Autor Pavel Bergman

Webu Thajský Ráj věnuji téměř všechen svůj volný čas a pevně věřím, že pro vás bude užitečný. Pokud se vám Thajský Ráj líbí a přinesl vám užitek, můžete jeho provoz a mojí práci podpořit buď nákupem letenek, rezervací ubytování, rezervací vozu přes odkazy a vyhledávače na tomto webu, nebo se staňte mým patronem na patreon.com/thajskyraj. Vaše podpora je pro zachování provozu tohoto webu velmi důležitá! Děkuji! Pavel

59 komentáře

 1. Julius Cerman

  Ahoj Pavle ( snad muzu tak neformalne 🙂 )

  Dekuji za tak rychlou informovanost o deni v Thajsku. jeno se chci zeptat, jak je to s povolenim pobytu jestli mas thajskou rodinu ( manzelku ) .

  Dekuji Ti predem Julius

 2. renáta moskalová

  Dobrý den. Toš jsem si myslela, že všemu rozumím, až do posledních 2 odstavců. Takže my „normální“ Češi to tedy máme jak ?? Pokud jedu za turistikou na max. 3 týdny, dostanu vizum po příletu na letišti a mohu vycestovat do Laosu a/či Kambodže, a vrátit se zpět do Bangkoku a odletět ? Děkuji.

  • Je potreba dodrzovat spravnou terminologii. Tedy pokud jedete do Thajska za turistikou na 3 tydny, pak se na vas vztahuje vyjimka z vizove povinnosti. To tedy znamena, ze nepotrebujete ZADNE vizum. Pokud nepotrebujete vizum, pak take zadne vizum nedostanete po priletu na letisti. Co vsak na letisti jako obcan CR nebo SR dostanete, je razitko s povolenim pobytu na 30 dni. Rika se tomu volne prelozeno povoleni pobytu, nikoliv vizum. Vizum neni treba, protoze jde o bezvizovy styk. Navic vizum nelze ziskat na uzemi Thajska. Vizum vydavaji zasadne velvyslanectvi a konzulaty Thajska v zahranici. Vas vsak zajima zda pro pobyt po dobu 3 tydnu potrebujete vizum a na to je odpoved, ze nepotrebujete. Priletite jen s cestovnim pasem s minimalni platnosti 6 mesicu od vstupu do Thajska a pri priletu obdrzite od imigracniho urednika do pasu razitko s povolenim pobytu na 30 dni. Nasledne samozrejme muzete vycestovat do Laosu, Kambodze ci jine sousedni zeme a opet se vratit do Thajska a odletet. Pri navratu opet obdrzite do pasu na letisti 30 dni nebo v pripade prekroceni pozemni hranice 15 dni. Jedina podminka u bezvizoveho styku je, ze turista nesmi behem 6ti mesicu prekrocit delku pobytu 90 dni kumulovane.

 3. Pavle,
  pěkně sepsané, ale IMHO zbytečně pesimistické. Mnoho nomádů, dlouhodobě pobývajících na území Thajska má ze změn naopak radost. http://www.johnnyfd.com/2015/10/thailands-6-month-multiple-entry.html?m=1 Dá se to protáhnout až na 9 měsíců.

  • Dekuji Petre, ale s tim naprosto nesouhlasim, ze by z toho meli mit digitalni nomadi radost. Mily Johny na nehoz jsi daval odkaz pokud ma radost, pak nevi o cem mluvi. O tom jak byt v Thajsku na turisticke vizum temer 9 mesicu jsem jiz psal pred dvema lety, cili to neni vubec nic noveho a 9 mesicu se v Thajsku dalo byt uz na predchozi vizum, kdy bylo maximalne 3 vstupni. K tomu nebyla absolutne potreba zmena na multiple vizum. Rikas, ze mnoho nomadu ma radost? A muzes mi rict z ceho maji tu radost? Kdyz uz si ani single entry ani multiple entry vizum neudelaji jinde nez ve sve vlastni zemi? V Laosu, Barme, Kambodze ci Malaysii to jiz totiz od 13.11.2015 nejde! Predtim to ale slo. Predtim si bratri digitalni nomadi mohli kazdych 9 mesicu skocit treba do Vientiane do Laosu pro nove 3 vstupni vizum a mohli tu byt dalsich 9 mesicu. To ted ale uz nejde! Ted musi cech proste pro nove vizum do CR, nemec do nemecka a american do USA! Navic u multiple viza ten digitalni nomad musi predlozit potvrzeni od zamestnavatele, ze je zamestnan. To udela nomad na volne noze jak, kdyz neni nikde zamestnan? A pri nestabilite vydelku digitalnich nomadu (sam mne castecne zivi affiliate marketing a dalsi cinnosti digitalniho nomada, takze vim o cem to je) muze byt pro mnoho lidi i problem dolozit minimalni zustatek 200.000 THB 6 mesicu na ucte. Nejsem zbytecne pesimisticky, jen pisu tak jak to je. Pisu jake zmeny nastali a jaka je realita. A ten clanek, ktery si sdilel tato nova pravidla absolutne nezohlednuje. Navic je z rijna, cili z doby kdy nebyla pravidla zcela jasna. Nicmene dnes jsou a jsou takova jaka jsou. Tj. multiple vizum lze ziskat jen v zemi trvaleho bydliste tj. u vetsiny ceskych digitalnich nomadu v CR. Nevim zda jsou tak nadseni z toho, ze od ted budou muset kazdych 9 mesicu platit 20.000 Kc za letenku a litat si pro nove vizum do Cech. Mne to moc nadsenihodne neprijde.

  • Zde je clanek z unora 2014 o dlouhodobem pobytu v Thajsku na turisticke vizum, kdy pri trose planovani lze v Thajsku po nekolika prodlouzenich a dvou visa runech byt temer 9 mesicu https://www.thajskyraj.com/2014/02/27/delsi-pobyt-thajsku-turisticke-vizum/ V podstate to tak drive slo delat porad dokola a o vizum vzdy pozadat v nekterem ze sousednich statu Thajska aniz by se clovek musel vracet do CR. S tim je ted konec. Po listopadovych zmenach po 9ti mesicich musis pro nove vizum zpet do CR. Ledaze by jsi umel prokazat trvaly pobyt a zamestnani v nektere ze sousednich zemi, coz u cloveka dlouhodobe zijiciho v Thajsku tedy nepredpokladam.

 4. dobry den,

  stale plati moznost po 30dnoch bez viz, predlzenie na Imigration Office o dalsich 30dni za 1900bahtov?

  dakujem pekne za info

 5. Dobrý den,

  měla bych na Vás dotaz. Minulý týden jsem si byla prodloužit vízum v Malajsii na dalších 60 dní a jedná se o jednovstupní vízum. Zvažuji vycestování na 5 dní na Bali a chci se tímto zeptat, zdali je to možné, popř.jak se to dá řešit.

  Děkuji, přeji krásný den,

  Petra

  • Abych se priznal, tak tomu co jste napsala moc nerozumim. Jak jste si byla prodlouzit jednovstupni vizum v Malaysii? Prodluzovat pobyt na jednovstupni vizum lze jen na imigracnim uradu v Thajsku a to maximalne o 30 dni. V Malaysii jste si mohla byt maximalne tak pro nove jednovstupni vizum do Thajska, coz se dost divim, ze vam ho dali, pokud to tak je, protoze od 13.11.2015 by vam ho podle vlastnich slov jednotlivych ambasad meli vydat jen v zemi trvaleho bydliste. Nicmene pokud jste do Thajska z Malaysie vstoupila na jednovstupni turisticke vizum, pak jste dostala do pasu razitko s povolenim pobytu na 60 dni. Opustite-li vsak v teto dobe Thajsko, pak o zbyly pocet dni prijdete a pri navratu do Thajska bez viza dostanete jiz jen 30 dni na letisti nebo 15 dni pri vstupu na pozemni hranici. Jednovstupni vizum jste vasim vstupem do Thajska vycerpala.

 6. Zdravim Vas Pavle,

  v prosinci 2015 jsem byl 22 dni v Thajsku, takze v novem roce 2016 mam znovu pravo navstivit bez vizove povinnosti Thajsko na dalsich 30 + 30 dni, je to tak? Jestli to spravne chapu, pak tedy 30 dni bezvizovy vstup s moznosti prodlouzeni na dalsich 30 dni. Pak teprve kdybych chtel znovu do Thajska musim si resit turisticke vizum.

  • Ano je to tak. Jedina podminka u bezvizoveho styku je, ze muzete pobyvat v Thajsku 90 dni kumulovane behem 6ti mesicu. Tzn. ze prakticky muzete na bezvizovy styk v Thajsku stravit kazdy rok celkem 180 dni. Jestlize jste byl v prosinci v Thajsku 22 dni, pak muzete v nasledujicich 6ti mesicich (resp. 5ti a neco mesicich) v Thajsku pobyvat jeste 68 dni. Samozrejme po uplynuti prvnich 30ti dni muzete pobyt prodlouzit o dalsich 30 dni. Jakmile techto 90 dni vycerpate mel by jste spravne pockat 3 mesice, aby jste vyuzil opet bezvizovy styk. V minulosti to imigracni urednici neresili a tuto podminku nevymahali. Bohuzel od lonskeho leta je tomu v prevazne vetsine pripadu jinak a tuto podminku jiz imigracni urednici vymahaji.

 7. A když to vezmu z opačné stránky……chci pozvat občana thajska do čr. co potřebuje, na jak dlouho a za kolik? On vůbec neví co udělat, kam jít atd. nikdy nebyl za hranicí své země a já mu to chci ukázat. Kde začít?

 8. Dobrý den Pavle,

  nedávno jsem se nad sebou zamyslel a rozhodl jsme se že bych chtěl změnit svůj život. Z každodenní rutiny a honení se za penězi kde se po výkendu sotva rozkoukám a už je zase týden za mnou. 7 let pořád to samé.
  Rád bych někam odjel a Thajsko mě láká zatim ze všeho nejvíce. Je tedy nějaká možnost se tam odstěhovat a žít tam ?
  Dejme tomu že bych si finanční příjem zajistil přez internet a užíval bych si života plnými doušky 🙂 Předem děkuji za odpověd.

  Hezký den 🙂

  • Moznosti je kvuli vizum velmi malo. Pokud clovek nema pracovni povoleni a zamestnani u thajskeho zamestnavatele, nebo rodinu, pak je v podstate moznost jen jedna – stat se clenem Elite Programu, jehoz soucasti je Elite vizum. Problem je vsak trosku cena – prvnich 5 let je za 500.000 THB plus DPH a pak je nutne prodlouzit o dalsich 15 let za 1,5 mil THB. Jistou ale omezenou moznosti je studentske vizum, a pro starsi rocniky pak duchodcovske vizum. Tim jsme skoncili. 🙁 Pripravte se vsak na jednu vec, v Thajsku jsou penize jeste mnohem dulezitejsi nez v CR.

   • Děkuji za odpověď a když tedy říkáte, že tam jsou peníze důležitější než tady, co tím přesně myslíte ? Jaký je např. průměrný plat a s kolika se tam dá vyžít?

    • No myslim tim to, ze bez penez tu jste na nizsi urovni nez pes. Thajci ostatni lidi posuzuji podle toho kolik maji penez a ne podle toho jaky je kdo clovek. Pokud penize nemate a muzete mit srdce ze zlata budete vzdy povl a spina u silnice. Pokud ma clovek penez hodne, budou pred vami Thajci klecet na kolenou a uctivat vas i bez ohledu na to, jaky je to hajzl. Takhle to myslim. Mnoho lidi si mysli, ze do Thajska utece pred evropskou honbou za penezi, ale je to bohuzel z deste pod okap. Thajci v honbe za penezi jsou schopni vymyslet velmi rafinovane podvody. Prumerny plat v Thajsku neexistuje, respektive by to byl nic nerikajici udaj. Minimalni mzda je 300 THB na den a vetsina Thajcu pracuje minimalne 6 dni v tydnu. Je vsak mnoho lidi, kteri si nevydelaji ani tu minimalni mzdu. Je take hodne lidi, kteri jsou velmi bohati i na evropske pomery.

 9. Zdravim,

  predem bych Vam chtel podekovat za vsecky informace a clanky ktere tu davate.

  Vas clanek o novych pravidlech co se vydavani viz do Thajska tyce jsem peclive procetl a spis bych potreboval Vasi radu k moji situaci.

  Chystam se na podzim tohoto roku vycestovat do Thajska na 2mesice kvuli cestovani a rekreaci a mam v planu jiz brzy koupit letenky. A tak me zajima jestlize splnim vsecky pozadovane podminky, jaka je sance k udeleni viza a jestli ze by vizum nebylo udeleno tak jestli porad muzu vycestovat na 30 dni a o dalsich 30 si to prodlouzit.(Tuto variantu jsem nezvolil jako prvni hlavne kvuli tomu, ze porad nemam presne dany casovy plan kde se budu pohybovat a tak bych se radeji vyhnul cestovani v polovine pobytu pres cele Thajsko do Bangkoku kvuli prodlouzeni viza na imigracnim urade). A jelikoz v tuto chvili bydlim v Anglii tak budu mit na vyrizeni viza v cesku asi jen 10dni pred odletem.(V cesku mam porad trvaly pobyt na adrese u rodicu). Takze bych byl velice nerad kdyby to nevyslo a prisel bych tim o letenku.

  Dekuji moc za Vasi odpoved

  S pozdravem Tomas

  • S udělením turistického víza nebyl v minulosti větší problém, pokud nejste osoba uvedená např. na blacklistu nechtěných osob atd. Lidem, kteří splnili podmínky pro udělení víza a nebyly to problematické osoby, bylo vízum většinou uděleno. Pokud plánujete pobyt na cca 60 dní, lze vám vyřízení víza jedině doporučit mimo jiné i proto, že vás to vyjde levněji. Poplatek za vízum je levnější než poplatek za prodloužení pobytu. Nicméně, pokud v Anglii třeba oficiálně pracujete a jste schopen to nějak dokladovat, pak si myslím, že by jste mohl o vízum požádat i na velvyslanectví Thajska v Anglii. Doporučoval bych vám tuto možnost ověřit přímo s britským velvyslanectvím Thajska. Jinak vydání víza trvá cca 3 dny. Pokud by jste nakonec využil bezvízového styku a prodlužoval pobyt na imigračním úřadě, pak upozorňuji, že prodloužení pobytu můžete provést na kterémkoliv imigračním úřadě po celém Thajsku. Nemusíte kvůli tomu jezdit do Bangkoku. Imigrační úřad je vždy minimálně v provinčním městě – hl. městě každé provincie.

 10. Karolína Steinerová

  Dobrý den, chtěla bych se jen ujistit, jestli je tahle kombinace možná. Jsem docela zmatená z multiple-entry visa atd.
  Je možné prodloužit si dobu pobytu na víc jak 30 dní za 1900THB, být tedy v Thajsku cca 40 dní, pak odcestovat na 14 dní do Kambodži a pak se vrátit do Bangkoku (pozemní cestou, takže povolení jen na 15 dní). Nebude problém dostat to povolení k pobytu na 15 dní?
  Možná je to triviální otázka, ale já si opravdu nejsem jistá a budu moc vděčná za odpověď.

  Díky moc!

  • Ano je to zhruba tak jak jste to popsala. Pri prvnim vstupu obdrzite na bezvizovy styk na letisti 30 dni, tento pobyt si muzete prodlouzit o dalsich 30 dni na imigracni policii za 1900 THB. Po uplynuti techto dalsich 30ti dni nebo v jejich prubehu samozrejme muzete opustit Thajsko napr. do Kambodzi a pokud se vratite letecky obrzite opet do pasu 30 dni nebo v pripade cesty po zemi 15 dni. Tim vsak jiz vycerpate podminku pobytu na bezvizovy styk, ktera rika, ze behem 6ti mesicu muzete v Thajsku na bezvizovy styk pobyvat maximalne 90 dni.

 11. Ja by som len doplnil ze ked som si bol 28/12 vo Vientiane po Non-immigrant viza, tak visa runneri dostavali jednovstupove 60 dnove turisticke viza. Asi to je typicky thajsky rozdiel medzi teoriou a praxou.

  • Ano, a mají tam ještě na vstupních dveřích plakát, kde v angličtině píšou, něco ve smyslu, že pro vydání víza musí cizinec prokázat trvalý pobyt na území Laosu, jinak že vízum nevydají. Taková Thajská klasika 🙂 Jinak ale mám první zprávy z Čech, že vydání multiple víza je celkem porod a ambasáda v Praze s tím dělá drahoty. V Bratislavě pokud člověk předloží požadované doklady, tak vízum bez problémů.

 12. Ahoj, mohl bych se zeptat, které existují pozemní přechody z Thajska do Myanmaru? Děkuji

  • Cizinci mohou vyuzit tyto prechody:

   – Mae Sot (TH) / Myawaddy (MM)
   – Mae Sai (TH) / Tachileik (MM)
   – Phunaron (TH) / Htee Kee (MM)
   – Ranong (TH) / Kawthaung (MM)

   Prechod Sangkhla Buri (TH) / Payathonzu (MM) je jen pro Thajce a Barmance.

 13. dobry den, rád bych se zeptal, jak to je s Vícevstupní – multiple entry vízum, kdyz jsem neni nikde zaměstnán? A ještě ten zůstatek na účtu 160 000kč, to je částka kterou potřebuji na tech 6 měsíců, nebo jen vypis že mi za poslednich 6 měsíců přišlo na ucet 160 000kč od zaměstnavatele (tedy 160 000kč zůstalo)? dekuji moc

  • No to ze nejste nikde zamestnan je dost problem. Ambasada striktne vyzaduje potvrzeni od zamestnavatele. Zustatek na ucte 160.000 Kc – musite prokazat, ze mate ve chvili kdy zadate o vizum na ucte. Podle sdeleni lidi, kteri jiz o multiple vizum zadali, thajska ambasada v Praze vyzaduje 6 mesicnich vypisu – tj. kazdy zvlast vypisy za kazdy mesic 6 mesicu zpetne a v anglictine. V Bratislave jim stacil jeden vypis.

 14. pořád seženete roční vízum od hocijaké dobrovolnické organizace, tak bych se zíkazu dlouhodobého pobytu nebál.

  • Tohle je článek o turistickém vízu a ne o pracovním vízu. Co se týče dobrovolnických organizací, tak pro ty jednak musíte pracovat a druhak jim za to, že pro ně můžete pracovat musíte i platit. Takže ono to zase tak jednoduché jak jste to napsal není.

 15. Simone,

  dejte mi na sebe prosím kontakt. Taková možnost by mě docela zajímala.

  Děkuji

  • Ztrata casu. Kdyz by to bylo tak jednoduche, tak to tak delaji vsichni. Verte mi, ze to jednoduche neni. A to obzvlast ted, kdyz vladne chunta.

   • Ahoj Pavel,
    pomaly mi bude koncit 3.vstupove vízum (aj po extensions) a pravdepodobne mi nic ine nezostane len ist z Thajska na Slovensko a poziadat o nove viacvstupove viza. Prosim ta po akej dobe po navrate z TH mozem poziadat o nove viza? Nieco som zapocul, ze az po 3 mesiacoch alebo dokonca po 6 mesiacoch.
    Pripadne, da sa nieco vymysliet tu v TH na predlzenie pobytu, aby som nemusel cestovat na SR?
    Dakujem za odpoved
    Karol

 16. Dobry den, s manzelem se chystame procestovat jihovychodni asii. Thajsko, Barmu, Laos, Cambodia, Vietnam, Malajsie, atd… Nas plan byl 30 dni Thajsko /bezvizove max 30dni, turistika/, pak si odskocit na mesic do Malajsie, Filipin a Indonesie a opet se vratit do Thajska /bezvizove, max 30 dni turistika/, Barma, Laos, Cambodia, opet Thajsko /bezvizove, max 30dni, turistika/ a Vietnam. Chapeme to dobre? Jde nam hlavne o to Thajsko. Dekuji za odpoved

  • Ano chapete to spravne a takto to muzete udelat. U bezvizoveho styku je podminka maximalni delky pobytu po dobu 90 dni (i kumulovane) behem 6ti mesicu, coz pri vasem planu splnite. Pokud by jste vsak chteli do Thajska vstupovat poctvrte tak jiz budete potrebovat turisticke vizum.

 17. Dobrý den, letíme do Bangkoku bez víz. Chceme nejprve procestovat sever Thajska s tím, že bychom zajeli na chvíli i do Barmy přes Tachileik. Pochopil jsem správě, že při návratu z Barmy při bezvízovém styku dostaneme 15dní, což by nám mělo stačit ještě na cestu na jih Thajska. Případně by šlo prodloužit pobyt na imigračním úřadě za těch 1900THB. Pokud bychom ještě nakonec zajeli do Kambodži a vrátili se letadlem z Phon Phenh do Bangkoku, odkud máme zpáteční letenku, tak bychom teoreticky mohli v Thajsku zůstat dalších 30dní. V součtu to nemůže být víc jak 90dní. Chápu to tedy správně? Děkuji za odpověď.

 18. Dobrý den, chtěla bych zeptat, s přítelem plánujeme cestu ze Singapuru pres Malajsii do Thajska pozemní cestou. Tady jsem se dočetla, že na hranicich dostaneme do pasu pouze 15 denní vstup. V Thajsku bychom chtěli být aspoň tri týdny, dá se na hranicich domluvit těch 30 dní nebo co pro to budeme muset udělat??
  Děkuji za odpověď.

  • Na hranicich se samozrejme nic takoveho domluvit neda. Zakon hovori jasne – pozemni hranice 15 dni pro bezvizovy styk. Pokud vam to nestaci, pak mate 3 moznosti. 1. moznosti je do Thajska priletet na nekterem z mezinarodnich letist, kdy dostanete povoleni na 30 dni na bezvizovy styk. 2. moznost je zajistit si v Praze turisticke vizum, pak i po zemi obdrzite povoleni k pobytu 60 dni. 3. moznosti je pobyt si prodlouzit na kteremkoliv imigracnim urade o 30 dni za poplatek 1.900 B. K tomu budete potrebovat pasovou fotografii, kopii pasu (hlavni strana, stranka s razitkem a departure card) a zadost (formular obdrzite na urade).

 19. Dobrý den Pavle, velice děkuji za čas a práci, kterou trávíte při tvoření tohoto webu. Rozhodně pomáhá!

  Ráda bych se však zeptala, plánuji cestu do Thajska a to na delší dobu. Chtěla bych zemi procestovat, možná se pokusit si tam najít práci, zůstat déle než pár měsíců, poznat tamní kulturu a pak možná popojet dál. Nemám přesný plán. Prozatím jedu bez víz a jsem připravena podstoupit přesuny přes hranice jak jste popisoval v předchozích komentářích. Nicméně se nemohu dohledat, zda tak mohu na území Thajska vstoupit pouze s jednosměrnou letenkou.
  Také mě zajímá, zda o Non-Immigrant vízum (pokud se pro něj rozhodnu) musím zažádat pouze na území ČR?

  Předem děkuji za odpověď!

 20. Jaké potřebuji doklady k řízení motoroveho vozidla v Thajsku – Babeta. Dekuji

 21. Tadeáš Jeník

  Dobrý den, pro návštěvu Thajska jsem si vyřídil single entry víza, ale zdá se mi, že to bude málo. Chtěl bych tady strávit alespoň půl roku. Je nějaká šance po vypršení mých platných tři měsíců požádat o nové tříměsíční vízum? Ideálně zde v Bangkoku?
  Děkuji za odpověď
  Tadeáš Jeník

  • Zadne vizum se neda udelat uvnitr Thajska. Thajsko ma vstupni vizum nikoliv pobytova. Pobyt povoluje imigracni urednik razitkem s datum povoleni delky pobytu. Nejdele na jeden vstup muzete byt v Thajsku max. 3 mesice na jakekoliv vizum! Tj. i na non-immigrant viza, ktera maji platnost 1 rok. Pak bud musite prodlouzit pobyt na imigracnim nebo musite Thajsko opustit. Ve vasem pripade mate jen jednu moznost – vylet do sousedni zeme – Laos, Kambodza, Malaysie, Singapur a zadost o 1vstupni turisticke vizum na thajske ambasade. Po vstupu pak po 60ti dnech nutnost prodlouzit pobyt na imigracnim za poplatek 1900 B.

 22. ahoj,pavle,,je stale v platnosti moznost zaridit si 1vstupove vizum do thajska v malaisii na thai ambasade? dik Milan

  • Ano, stale ho tam turistum udelaji. Verejne to vsak nepriznaji. Kdyz tam ale prijedes, tak by ti ho meli bez problemu udelat. Stejne to plati i o Laosu (Vientiane) a Kambodze (Phnom Penh).

 23. Ahoj, Pavle, prosím o radu. Chystáme se do Thajska a plánujeme zůstat pár měsíců. Během pobytu budeme cestovat do okolních zemí JV Asie, ale z jistých důvodů bude Thajsko naše „základna“, kam se potřebujeme vracet.

  Prosím o radu, jaké vízum je nejlepší? Dívala jsem se na podmínky vícevstupého víza a trochu mě zarazila podmínka „výpis z bankovního účtu za posledních 6 měsíců se zůstatkem 160 000 Kč na osobu“. Máte někdo zkušenosti? Popř. dá se takhle cestovat jen na turistická víza s možností opakovaného vstupu do Thajska? Nebo každých 30 dní někam vycestovat za hranice a pak se vrátit? Jsem z toho zmatená. Moc děkuji!

  • Vicevstupni vizum je v podstate jedina pohodlna varianta. Jinak velmi zalezi na tom, kolik presne to je tech „par“ mesicu a jak casto by jste Thajsko opousteli. Thajsko nema pobytova viza, ale vstupni viza. Delku pobytu pak urcuje imigracni urednik na zaklade toho, na jaky typ viza, ci bez viza do Thajska vstupujete. Pokud vstupujete bez viza, pak dostanete razitko s povolenim pobytu po dobu 30 dnu, tento pobyt lze pak prodlouzit za poplatek o dalsich 30 dni, pak musite Thajsko opustit. Jenze bez viza (vyjimka z vizove povinnosti) si nemuzete vstupovat do Thajska behem roku libovolne jak chcete. U bezvizoveho styku je podminka, ze vas pobyt nepresahne 90 dni kumulovane behem 6ti mesicu a navic pokud by jste chteli vstupovat na pozemnich hranicich, pak vas pusti pres pozemni hranici jen 2x behem kalendarniho roku (bez viza). Na jednovstupni vizum muzete do Thajska vstoupit jen jednou a dostanete razitko s pobytem na 60 dni, lze opet prodlouzit o 30 dni a pak musite Thajsko opustit. Cili pokud by jste treba v Thajsku chteli byt napr. 4 mesice a behem te doby Thajsko opustit treba 3x, pak by bylo teoreticky mozne si zaridit jednovstupni vizum, na to tam byt nejakou delsi dobu – max. 60 dni a pak udelat treba 2 – 3 vylety mimo Thajsko a do Thajska znovu vstupovat bez viza (ale s vedomim, ze pres pozemni hranici to pujde jen 2x, dalsi by musel byt na mezinarodnim letisti). Cili pokud by jste „dosahli“ na to vicevstupni vizum, pak je to nejlepsi varianta. Zkusenosti jsou a jsou presne takove jake popisuji v clanku. Navic na ambasade vzdy chteli jednotlive mesicni vypisy s tim, aby tech 160.000 Kc byl prumerny zustatek behem tech 6ti mesicu.

 24. Dobrý den,

  potřebuji radu… budu žádat o turistické vízum Single Entry v Praze. Mám doložit letenku, jenže odlet je až za 5 měsíců, ne za 60 dní, o které žádám. Jak toto odůvodnit? ¨
  Někde jsem četla, že stačí přiložit k žádosti ve wordu napsaný itinerář o cestování po dalších zemích Asie a následně popsat návrat do Thajska na termín odletu. Máte s tím zkušenosti? Prosím o rychlou radu, o vízum se chystám zažádat začátkem následujícího týdne.

  Děkuji

  • Milo, to ale neni zadny problem. Ambasada nepotrebuje videt letenku, ale staci jim rezervace letenky. Cili si muzete udelat na internetu rezervaci uplne jine zpatecni letenky, ktera bude mit stejne datum odletu a navrat za treba 40 dni a tu predlozit k zadosti o vizum. Rezervaci pak nechate propadnout. Nicmene muzete mit problemy pri vstupu do Thajska pri pasove kontrole, kde vas muze (a nemusi) imigracni urednik pozadat o prokazani letenky nebo jizdenky z Thajska za nejpozdeji 60 dni od vstupu do zeme. Pokud takovou letenku nebo jizdenku nemate a imigracni urednik by ji chtel videt, pak doporucuji zakoupit alespon nejlevnejsi jizdenku treba do Malaysie napr. na odkazu https://www.thajskyraj.com/jizdenky.

   • Děkuji, to mě nenapadlo… provedu, je to jednoduché 🙂 Ale…

    Dá se eventuálně „poupravit“ reálná letenka šikovně graficky tak, aby úředníkovi vyhovovala? Mají šanci si někde ověřit, zda skutečně daný let existuje a vy ho máte koupený? A nebo stačí úředníkovi ukázat skutečná letenka a jen mu vysvětlit, že budete cestovat a pak se vrátíte do Thajska na odlet domů?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *