Thajsko vlajka

Thajsko

Thajské království – thajsky ราชอาณาจักรไทย – čti Ráč Ánádžak Thaj, zkráceně Thajsko, je stát v jihovýchodní Asii. Jeho sousedy jsou Myanmar, Laos, Kambodža a Malajsie. Hlavním městem je Bangkok, thajsky กรุงเทพมหานคร – čti Krung Thép Mahá Nakhón. Thajsko patří k častým turistickým cílům.

Thajsko bylo v minulosti známo pod jménem Siam (สยาม – čti Sajám), které bylo oficiálním názvem státu do 11. května 1939 a znovu v letech 1945 až 1949. Etnonymum ไทย – čti Thaj v thajštině původně znamenalo „svobodný“.

Thajsko se nachází ve střední části poloostrova Zadní Indie a zasahuje též na Malajský poloostrov. Severní část thajského území je hornatá, s nejvyšším vrcholem Doi Inthanon o 2 576 m n. m. Směrem k jihu z této oblasti vybíhají dvě horská pásma, vyšší podél hranice s Myanmarem a dále na Malajský poloostrov, nižší jako pohoří Phetchabun (čti Phetčabůn) ve střední části země. Mezi oběma pásmy se nachází ústřední rovina s dolní částí povodí řeky Džáo Phrajá, hospodářsky nejrozvinutější oblast Thajska. Zde leží i hlavní město Bangkok. Na východ od pohoří Phetchabun se táhne Khoratská plošina až po laoskou hranici, tvořenou převážně veletokem Mekong, na jihu je oddělena pohořím Dangrek od kambodžského území. V jižní části Thajska, na Malajském poloostrově, se těží cín, jehož je Thajsko významným vývozcem.

Thajské podnebí je tropické, s vysokými teplotami i vlhkostí a vlivem monzunů. Duben a květen jsou měsíce s nejvyššími teplotami v roce, dosahující v průměru 35 – 36 °C. V červnu začíná jihozápadní monzun, který ovlivňuje východní Thajsko a západní pobřeží. Přináší více dešťových srážek přibližně do poloviny října. Zimní, severovýchodní, monzun naopak přináší suché počasí. V jižním Thajsku (včetně Koh Samui a dalších ostrovů) přináší srážky i zimní monzun, který vrcholí od prosince do února. Počasí na Koh Samui dokáže být velmi deštivé. I během dešťové sezóny je však podnebí vhodné pro turismus. Po většinu období dešťů ke srážkám dochází jen na krátký čas (hodinu) nebo přes noc. Velké množství srážek zvyšuje vlhkost. V období zimního monzunu, od listopadu do konce února i déle, jsou v kontinentální části Thajska teploty nižší a srážky minimální.

Thajsky statni znak garuda
Státní znak Thajska – Garuda – thajsky ครุฑ – čti khrut

 

Thajsko je konstituční monarchií a v jejím čele stojí král Bhumiphol Adulyadej (čti Phúmiphón Adunjadét). Jedná se o podobný systém jako ve Spojeném království, i když v Thajsku má monarchie větší vliv. Má daleko větší dozorčí úlohu ve státě a předkládá řadu projektů na rozvoj země. Král a jeho rodina jsou chráněni zákonem o urážce majestátu, na jehož základě se vyměřuje i víceletý trest odnětí svobody. Král nastoupil na trůn v roce 1946 a je nejdéle vládnoucím panovníkem. Královská moc je regulovaná ústavou a je také podřízena jejím ustanovením. Král zahajuje zasedání parlamentu a jmenuje premiéra a také členy kabinetu. Monarchie má tři správní články. Jedná se o Kabinetní (tajnou) radu, Úřad královského domu a Sekretariát krále. Kabinetní rada vystupuje jako poradce krále a někdy ho i zastupuje, Úřad královského domu spravuje nemovitosti a administrativu, organizuje ceremonie a Sekretariát vykonává administrativní a sekretářské práce. Výkonná moc vlády je podřízena premiérovi, který je volen parlamentem, jenž se skládá z dolní (360 křesel) a horní (270 křesel) sněmovny. Ústava zřizuje dvoukomorové Národní shromáždění, které je složeno ze Senátu a Parlamentu. Členové jsou voleni lidovým hlasováním na 4 roky. Soudní moc je vykonávána ve jménu krále. Soudci jsou voleni a odvoláváni králem. Soudní systém existuje ve třech úrovních. Nejnižší jsou soudy první instance, střední úroveň plní odvolací soudy a na nejvyšším stupni stojí Vrchní soud. Soudy první instance se dělí na 20 smírčích soudů a 85 provinčních soudů. Existuje také Ústřední soud pro nezletilé. Nejvyšší soud se skládá z prezidenta a 21 soudců. Armáda se skládá z Královské thajské armády, Královského letectva a Královského námořnictva a konečně z policie.

Thajsko je rozděleno na město Bangkok a 76 provincií. V čele každé provincie stojí guvernér, jmenovaný ministerstvem vnitra, kdežto guvernér Bangkoku je volen občany na čtyřleté funkční období. Provincie se dělí na okresy (amphoe), podokresy (king-amphoe), dále na újezdy (tambon) a vesnice (můbán), ve významnějších sídlech existují paralelně s těmito správními jednotkami municipality (thétsabán) různých úrovní. Hlavní město provincie mívá stejný název jako samotná provincie. Bangkok se dělí na 50 městských obvodů (khet).

Theravádový buddhismus je hlavním aspektem soudobého thajského sebeuvědomění. Přesto v nejjižnějších oblastech Thajska převažuje islám. Jako ve většině asijských kultur, je klíčová v thajském spirituálním učení úcta k předkům.

Poloha Thajsku
Hlavní město: Bangkok
Rozloha: 513 115 km² (49. na světě)
z toho 0,4 % vodní plochy
Nejvyšší bod: Doi Inthanon (2 576 m n. m.)
Časové pásmo: +7
Počet obyvatel: 67 000 000 (19. na světě, odhad 2005)
Hustota zalidnění: 135 ob. / km² (80. na světě)
HDI: 0,722 (vysoký) (89. na světě, 2014)
Jazyk: thajština (úř. j.), angličtina,čínština, malajština
Náboženství buddhismus 94 %, islám 4 %, křesťanství
Státní zřízení království
Vznik 1238 (vyčlenění z Khmerské říše)
Král Ráma IX. Phúmiphón Adunjadét (Bhumiphol Adulyadej)
Měna baht – čti Bát, zkratka THB
MPZ TH
Telefonní předvolba +66
Národní TLD .th